Innovation 4.jpg
Et nyt turboforløb målrettet TL's tekniske designere og tekniske assistenter har set dagens lys på Erhvervsakademi Zealand.

Nyt turboforløb i innovation og produktudvikling

TL Nyt TL og erhvervsakademi Zealand har sammen udviklet et turboforløb af akademiuddannelsen ’Innovation, produkt og produktion’ (IPP)

Et nyt turboforløb målrettet tekniske designere og tekniske assistenter har set dagens lys på Erhvervsakademi Zealand i Slagelse.

”Uddannelsen er attraktiv for vores medlemmer, som arbejder inden for industrien og som ønsker et uddannelsesløft på kort tid,” siger Birgitte Grum-Schwensen, uddannelseskonsulent i Teknisk Landsforbund.

Uddannelsen er tilrettelagt så modulerne ligger i direkte forlængelse af hinanden og strækker sig over ca. halvandet år.

IPP uddannelsen indeholder i alt seks moduler og et afgangsprojekt. Man behøver ikke følge alle moduler på én gang, men kan frit vælge at springe til og fra forløbet. Uddannelsen giver titlen AU i Innovation, som på engelsk betegnes: Academy Profession (AP) Degree in Innovation.

En blanding af teori og praksis

Formålet med uddannelsen er ifølge Erhvervsakademi Zealand at kvalificere de studerende til at kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for innovation, produktudvikling og produktion, samt at kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner.

”Uddannelsen er en god blanding af teori og praksis, og underviseren tager afsæt i de studerendes erfaringer som teknisk designere eller -assistenter,” forklarer Birgitte Grum-Schwensen.

Prisen for det hele uddannelsen er 17.070 kr..

Hvis du er i job og har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse, kan du få hele uddannelsen betalt via Uddannelses- og Forskningsministeriets Omstillingsfond.

"Er du ansat på en overenskomst, der giver adgang til en kompetencefond, har du også mulighed for at få godtgørelse for løntab, tilskud til transport mm.," siger Birgitte Grum-Schwensen.

 

Om turbo-IPP

Uddannelsesstart: 20. februar 2019

Pris: 17.070 kr.

Moduler:

  • Projektledelse
  • Innovationsledelse
  • Konceptudvikling og forretningsmodeller
  • Konstruktion
  • Anvendt økonomi
  • Organisering
  • Afgangsprojekt

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt studiesekretær Lene Holberg Serup på lese@easj.dk, tlf. 5076 1026

Erhvervsakademi Zealand