Jannikfrankpetersen

Nytårshilsen fra formanden: Er du klar til at arbejde noget mere?

Arbejdsliv I årets nytårshilsen stiller forbundsformanden spørgsmål til danskernes arbejdsvaner og den nye regerings ambitioner om, at danskerne skal til at arbejde mere i fremtiden.

Så er vi i gang med et helt nyt år, og jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år og har nydt muligheden for at bryde lidt af i juleferien.

Et nyt år er også en ny begyndelse, og mange benytter muligheden for at se med friske øjne på tilværelsen.

Har vi valgt at indrette vores liv på den rigtige måde? Har vi valgt det rigtige arbejde? Arbejder vi måske lidt for meget, og vil vi gerne have lidt mere tid til noget af alt det andet? Eller arbejder vi i virkeligheden for lidt og bør skrue lidt op for den del?

Danmark har fået en ny såkaldt SVM-regering, en regering henover midten, som blev dannet kort før jul. Som udgangspunkt synes jeg, der er perspektiver i at samarbejde bredt, og der er mange interessante ting i regeringsgrundlaget.

Men der er knaster – en del faktisk, og de er store.

Tag for eksempel knasten om et farvel til en store bededag fra 2024. Den afskaffelse af en helligdag betyder reelt, at vi skal arbejde mere i bytte for oprustning og topskattelettelser.

Men er det virkelig den rigtige vej at gå, at bede os arbejde mere?

Svaret er simpelt. Nej.

For hvem af os er parate til, uden videre, at strege en velfortjent fridag? Jeg tænker, at det er de færreste af os, der har en oplevelse af, at de arbejder for lidt og bør skrue op fremover.

Når vi spørger dig og dine kolleger omkring arbejdstid, så vil langt de fleste af jer gerne nemlig gerne arbejde mindre. Færre timer på jobbet i bytte for en mindre presset hverdag. Og rigtig mange arbejder allerede meget mere end 37 timer om ugen og får måske ikke holdt al deres ferie. Her er de faste helligdage et godt og nødvendigt afbræk.

Rigtig mange ser en 4-dages arbejdsuge som måden at opnå en mindre presset hverdag - og et mere balanceret arbejdsliv. Især unge medlemmer ønsker sig et mindre presset liv. Faktisk går de unge medlemmer så langt, at de også indretter sig på at skulle arbejde mindre.

Når politikerne i Folketinget kontinuerligt presser os til et længere og hårde arbejdsliv gennem lovgivningen – hvad enten det er afskaffelse af en helligdag, forøgelse af pensionsalderen eller forringelser af tilbagetrækningsmulighederne, så presser det os. Og det i en tid, hvor flere bliver presset ud over kanten.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde for nylig den årlige sundhedsprofil. Den vider, at unge i Danmark under 24 aldrig har haft dårligere trivsel. Mere end 30% af unge oplever stress – for kvinder alarmerende 52%.

Så jeg spørger igen. Er svaret mere arbejde? Det tror jeg altså ikke. Er svaret ukendt pensionsalder? Så afgjort ikke.

Når presset er enormt og arbejdslivet uendeligt, hvorfor så i det hele taget begynde på det der arbejdsliv? Det slutter jo aldrig, når først du begynder. Sådan skal et arbejdsliv ikke være.

Stigningerne i pensionsalderen blev vedtaget med velfærdsforliget fra 2006. Der var en række forudsætninger, som skulle opfyldes for, at man kunne hæve pensionsalderen. Et bedre arbejdsmiljø, mindre nedslidning og systematisk kompetenceudvikling af arbejdsstyrken.

Politikerne har siden set stort på forudsætningerne og ensidigt hævet pensionsalderen - uden at gøre nævneværdigt for nedslidning og kompetenceudvikling. Pensionskommission kom i maj 2022 med en anbefaling om, at man lempede de planlagte stigninger i pensionsalderen.

Anbefalingerne blev desværre ikke taget op af den skuffe, de var gemt i, da der skulle forhandles regeringsgrundlag.

Lad os få lidt fakta på bordet: Det anslås, at samfundet hvert år bruger 14 milliarder som konsekvens af stress. 1 million sygedage, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 på førtidspension og 1.400 dødsfald.

Hvert eneste år!

Var der ikke mere perspektiv i at se på, hvordan vi kunne ændre på de tal? Det vil give værdi for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien.

Så en opfordring til den nye SVM- regering:

Hold fingrene fra vores fridage og lad arbejdsmarkedsparter om at forhandle arbejdstid.

Brug krudtet på at se på stress og trivsel. Mere arbejde er ikke løsningen på alle problemer.

Godt nytår til alle.

De bedste hilsner
Jannik Frank Petersen
Forbundsformand, Teknisk Landsforbund