Groenbyg1305

Økonomisk støtte til grønnere byggebranche

Byggeri Byggesektoren er ansvarlig for op mod en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er det afgørende, at der de kommende år udvikles nye, bæredygtige løsninger. Det har fået Innovationsfonden og Realdania til at gå sammen om at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, der skal fremme cirkulær omstilling, med 40 millioner.

Der er åbnet op for ansøgninger til projekter der ”vil bidrage med ambitiøse svar på, hvordan sektorens aktører markant kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser inden for rammerne af en cirkulær ressourceøkonomi.” Ansøgningsfrist er 18. august 2020.

Nøgletal:
• På globalt plan står byggesektoren for 40 procent af den samlede CO2-udledning
• Heraf udgør byggematerialerne 11 procent.
• Byggeriet tegner sig for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Det tal dækker dog kun over energiforbrug til opvarmning og drift af bygningerne. Dertil skal lægges indlejret energi til produktion af materialer, transport til byggepladsen og produktion på byggepladsen. Her er der endnu ikke et præcist tal for Danmark.
• 38 procent af Danmarks affaldsproduktion stammer fra byggebranchen.

Læs Grand Solutions-opslaget og se præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgningen samt en skriftlig Q&A