Lone Engberg Thomsen_5.jpg

Øremærket barsel er et kæmpe skridt for ligestillingen

Ligestilling Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 22. februar 2020.

Overenskomstforhandlingerne i industrien er færdige, og nu er det snart op til medlemmerne at beslutte, om de synes, det er et godt forlig eller ej.

Det vil vi ikke blande os i med dette indlæg, men vi vil gerne bringe fakta ind i debatten om et emne, som lægger os nært, og som vi hver især arbejder med til daglig. Det drejer sig om ligestilling og øremærket barsel.

I det nye overenskomstforlig er der nemlig afsat tre ekstra uger øremærket til den ”anden forælder”, som typisk vil være til mænd. Det er ikke bare et godt skridt på vejen til ligestilling – det er et kæmpe skridt.

Vi vil gerne stoppe nogle af de myter, vi allerede nu kan se, der er i debatten. For eksempel spurgte Thomas Strømsholt »hvordan i alverden kan det være øget ligestilling at give mændene ret til mere end kvinderne« til finans.dk for nylig.

Det kan det af flere årsager, blandt andet fordi kvinder i forvejen har øremærket 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov, men den vigtigste er, at lige nu tager danske mænd kun omkring 10 pct. af barslen, mens det er mere ligeligt fordelt i de andre nordiske lande, der har mere øremærket barsel.

Sådan som det er nu, så går kvinder glip af forfremmelser og karriereudvikling i forhold til mænd, fordi de er så meget længere tid på barsel end mænd. Men det handler også om, at mænd bliver ligestillede forældre med alle de gevinster, det medfører for både børn, mænd, parforhold og samfund.

Et mere ligestillet forældreskab er også en af de vigtigste faktorer i forhold til at opnå ligeløn. Så der er gevinster for både mænd og kvinder, hvis far tager mere orlov.

Flere steder har vi også set, at det her blot er indførelsen af et EU-direktiv, der skal sikre, at der er øremærket minimum otte ugers barsel til fædrene. Det er ikke korrekt. EU-direktivet nævner ingen steder, at den øremærkede barsel skal være med fuld løn. Det vil sige, at EU-direktivet kun sikrer øremærket barsel med barselsdagpenge, mens forliget sikrer fuld løn.

Det vil utvivlsomt have stor betydning for både mænd og kvinder – og for familiens samlede økonomi – at far har fuld løn, når forældreorloven bliver øremærket.

En tredje myte, vi har set flere steder, er, at mændene slet ikke gider mere barsel. Det passer heller ikke. Hele 42,2 pct. af mændene svarer for eksempel i en undersøgelse fra 2018 lavet af LO, at de gerne vil holde mere barsel. En af de største barrierer er økonomi, og den anden er manglende opbakning.

Det vil tre uger øremærket barsel med fuld løn altså i den grad hjælpe på. I forhold til manglende opbakning fra arbejdsgiver, har man med dette jo nu direkte fået en rettighed til det.

Det vil naturligvis også bidrage positivt.

Vores forventning er klart, at det her vil betyde, at flere mænd tager mere barsel. Det vil utvivlsomt betyde, at vi vil komme et kæmpe skridt nærmere ligestilling i Danmark.

Tror man ikke på os, så kan man bare lytte til det nye medlem af Det Økonomiske Råd og arbejdsmarkedsforsker Nabanita Datta Gupta, der har udtalt: »Al forskning peger på, at øremærket barsel er en god ide«. Det er ikke myter, men fakta.

Debatindlægget er skrevet af: