En løsning for alle_Logo2.png

Aftale i hus for bygningskonstruktører i regionerne

OK18 Se hvilke forbedringer TL har forhandlet sig frem til.

TL har i dag afsluttet overenskomstforhandlingerne for bygningskonstruktører i regionerne.

Forliget indeholder grundlønsforbedringer for alle bygningskonstruktører.

Som noget helt nyt er bygningskonstruktørerne ansat i regioner nu omfattet af den regionale kompetencefond, og kan dermed få tilskud til efter- og videreuddannelse.

Det betyder, at overenskomstaftalen nu også indeholder:

  • Grundlønnen for bygningskonstruktører hæves med 1200 kr.

  • Ansatte på overenskomsten får mulighed for at søge uddannelsesmidler i den regionale kompetencefond.

Se hele aftalen (pdf). 

Det kommer i tillæg til de generelle lønstigninger og andre forbedringer, der allerede er aftalt i den fælles aftale på det regionale område.

Se den fælles aftale for regionerne.

Den samlede aftale sendes til afstemning fra d. 22. maj til d. 3. juni.