Tek0220 1305X675px 2

OK20: Mere frihed til børnefamilier og seniorer

OK20 Med OK20-forligene får børnefamilier og seniorer mulighed for mere frihed. Desuden får alle flere penge på fritvalgskontoen.

I midten af marts kom de sidste forlig på plads i de private overenskomstforhandlinger, der hører under Forligsmandens mæglingsskitse. Alle aftaler er treårige og giver bl.a. mere på fritvalgskontoen og tre uger ekstra øremærket fortældreorlov med fuld løn til barnets anden forælder.

”Øremærket forældreorlov til barnets anden forælder ­stiger fra fem til otte uger. Det er et stort skridt på vej mod lige­stilling. Mange kvinder går glip af forfremmelser og karriere i forhold til mænd, fordi de tager 90 procent af orloven. De nye overenskomster er med til at bekæmpe det problem,” siger TL’s formand, Lone Engberg Thomsen.

Flere penge til alle
Der er tale om treårige overenskomster, som for TL’s medlemmer især er interessant på følgende punkter:

  • Fritvalgslønkonto/særlig opsparing stiger
    med 1% om året i perioden. Fra 4% til 7% i alt.
  • Barnets anden forælder får øremærket
    tre ugers ekstra forældreorlov.
  • Ret til fri på barns anden hele sygedag.

”Det er glædeligt, at flere af TL’s mærkesager er blevet opfyldt. Børnefamilier får mulighed for at købe sig til barns anden sygedag ved hjælp af fritvalgsordningen. Det letter presset på de travle børnefamilier, som har svært ved at få enderne til at mødes,” siger Lone Engberg Thomsen.

Forligene giver også seniorer mulighed for at købe sig til flere fridage ved hjælp af fritvalgskontoen.

”Og alle andre kan få pengene udbetalt i forbindelse med ferie eller sætte dem ind på deres pensionsopsparing. Så der er noget for alle,” siger Lone Engberg Thomsen.
For dem med særlig opsparing i stedet for fritvalgskonto kan der dog gælde nogle særlige regler.

Bedre forhold i forbindelse med opsigelse
Forligene giver opsagte mulighed for at tage deres uddannelsesret med i ledighedsperioden, så de kan uddanne sig der. Det kræver dog en lovændring, inden det kan træde i kraft.

”Det er nu banet vej for, at du kan tage dine uddannelsesrettigheder med ind i en ledighedsperiode. Det vil især være en fordel for medlemmer, der tager længere uddannelsesforløb, f.eks. akademimoduler,” siger Lone Engberg Thomsen.


Stem og se afstemningsresultatet på tl.dk/ok20.

Hvad synes du om forliget?

Teknikeren har spurgt tre tillidsrepræsentanter, hvad de synes om forliget på deres område.

 


Navn: Michael Hjorth Ulstrup, 48 år
Stilling: Bygningskonstruktør hos Ravn Arkitektur A/S
Adresse: Vejle
Overenskomst: DIO II - Arkitektoverenskomsten

Der er flere gode elementer i forliget. For eksempel er det supergodt, at fædre nu får tre ugers forældreorlov ekstra. Børnefamilierne kan også være glade for, at man nu har ret til at tage barns anden sygedag - dog uden løn. Det giver lidt mere fleksibilitet.

Jeg hører stadig fra yngre konstruktører, at der mangler fokus på, at lønbåndene definerer minimumslønningerne. Især de yngre konstruktører har svært ved at forhandle sig over den minimalløn, der er beskrevet i lønbåndene.Navn: Mai Lybæk, 58 år
Stilling: Senior technical writer hos Nilfisk
Adresse: Hadsund
Overenskomst: Dansk Industri/CO-industri funktionæroverenskomst

Jeg har lige haft møde med mine kolleger
om overenskomsten, og de syntes alle, det var et godt forlig. Især var de glade for de ekstra penge til fritvalgsordningen, som gør det nemmere for børnefamilierne at få enderne til at hænge sammen. Mine børn er flyttet hjemmefra, men jeg kan sagtens huske, hvor problematisk det var at få tid til børnene.

Jeg er også glad for, at fædrene får otte ugers øremærket barsel i stedet for de nuværende fem. Børnene er en fælles opgave, og hvis det altid er kvinden, som tager barslen, kommer det til at koste på pensionen.

 


Navn:
Kasper Groth Jensen, 32 år
Stilling: BIM udvikler hos Spæncom A/S
Adresse: Aalborg
Overenskomst: Dansk Byggeri/Teknisk Landsforbund

Det er et forlig, hvor der er noget for alle, for eksempel børnefamilier, seniorer, elever og arbejdsmiljørepræsentanter. Og de grupper, som ikke er nævnt, får også noget over fritvalgskontoen.

Det er supergodt, at arbejdsmiljørepræsentanterne får forbedrede retningslinjer for deltagelse i kurser. Og jeg er også glad for den øremærkede forældreorlov og barns anden sygedag.

Eneste hår i suppen er, at jeg godt kan frygte, at vi ved næste lønforhandling ser stigningen på fritvalgskontoen brugt som forhandlingsargument mod en reallønstigning.
Men samlet set er jeg positiv i forhold til forliget, og jeg vil klart anbefale mine kolleger at stemme ja.