OK21: Reallønnen sikret for 195.000 statsansatte

OK21 Overenskomstforlig giver statsansatte 4,42% mere i løn over de næste tre år.

Sent i aftes kom det første gennembrud i de offentlige overenskomstforhandlinger.

På statens område er man enige om nye aftaler, der sikrer reallønsstigninger de næste tre år og en række forbedringer. En ansat med en månedsløn på 30.000 kr. kan se frem til at stige med 1.300 kr. om måneden over de næste tre år.

”Det er en god aftale, der sikrer vores medlemmer i staten reallønsstigninger, og en garanti for, at lønningerne følger de privatansattes. Det har været svære forhandlinger i skyggen af corona, så jeg er glad for, at vi er nået i mål,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Hovedpunkter i overenskomsten for staten 2021-2024

 • En økonomisk ramme på 6,75 procent over tre år, herunder:
 • Generelle lønstigninger på 4,42 procent.
 • Den statslige kompetencefond videreføres
 • Seniorbonus og en styrket seniorindsats
 • Hurtigere adgang til pension
 • Videreførelse af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
 • Medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne

Se faktaark om aftalen

Læs hele aftalen

Se hvornår lønstigningerne falder for statsansatte

 • 1. april 2021: 0,80%
 • 1. oktober 2021: 0,30%
 • 1. april 2022: 1,19%
 • 1. oktober 2022: 0,30%
 • 1. april 2023: 1,48%
 • 1. oktober 2023: 0,35%

Det skønnes desuden, at reguleringsordningen – der sikrer, at offentligt ansattes løn følger lønudviklingen i det private – medfører yderligere lønstigninger på 0,63% i løbet af perioden.

To seniordage om året og væk med ungekarens

Aftalen giver ansatte, der er fyldt 62 år, ret til to fridage om året eller til at bruge værdien af fridagene til løn eller til pensionsbidrag efter eget valg. De to seniordage har en værdi af 0,8 procent og er indført for at kunne fastholde ældre medarbejdere i staten.

Unge kan se frem til, at de fremover kan få fuldt pensionsbidrag tidligere. Hidtil har man skullet være fyldt 25 år og have fire års anciennitet som ansat i det offentlige for at få det fulde pensionsbidrag på 15 procent. Nu udgår kravet om 25 år helt, og karensperioden i den såkaldte minipension bliver halveret til to år.

Hvad sker der nu?

Forliget på statens område er toneangivende for forhandlingerne for kommunerne og regionerne, der fortsætter. Håbet er, at der kan indgås aftaler i løbet af februar. Sideløbende går TL i gang med organisationsforhandlinger på statens område

Du kan følge med i forhandlingerne på lige netop din overenskomst på tl.dk/ok21.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil det samlede resultat blive sendt til afstemning blandt TL’s medlemmer. Som medlem får du direkte besked, når afstemningen går i gang.

Du er meget velkommen til at kontakte dit medlemscenter, hvis du har spørgsmål i forbindelse med OK21.

Tidsplan for OK21

 • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
 • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
 • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
 • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
 • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning