Tek0121 1305X675px 2 OK21
Overenskomstforhandlingerne i 2018 måtte overtages af Forligsinstitutionen, da parterne ikke kunne blive enige. De faglige organisationer stod derfor fanevagt foran Forligs­institutionen for at bakke deres ­forhandlerne op.

OK21 i skyggen af corona

OK21 Reallønnen skal sikres. Det er hovedkravet fra de faglige organisa­tioner i de offentlige overenskomst­forhandlinger, der er i fuld gang.

Reallønnen skal sikres for de offentligt ansatte. Det var hovedkravet fra de faglige organisationer, da de i december udvekslede krav med de offentlige arbejdsgivere.
Udover en sikring af reallønnen, så går man efter fritvalgsordninger, hvor du kan vælge mellem løn, pension og frihed.

Forhandlingerne er i fuld gang, mens corona stadig præger arbejdsmarkedet. Men trods coronakrisen forventer regeringen fortsat en relativ hurtig genopretning af dansk økonomi.

”Vi kan se, at det går bedre og bedre med dansk økonomi. Derfor mener vi, at der er plads til lønstigninger, som sikrer reallønnen de kommende år,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

En sikring af reallønnen betyder, at lønnen som minimum stiger i takt med inflationen, så du får lige så meget ud af at gå på arbejde, som du plejer.

Et sundt arbejdsliv

TL peger også på, at arbejdsvilkårene skal forbedres for de offentligt ansatte, der mange steder har haft ekstra travlt på grund af corona.

”Arbejdspresset stiger for offentligt ansatte. Alle har ret til et sundt og sikkert arbejdsliv, og hvis det offentlige skal kunne tiltrække og fastholde kompetente og nytænkende medarbejdere, så skal løn- og arbejdsvilkårene følge med tiden. Det har vi en fælles interesse i,” siger Jannik Frank Petersen.

De offentlige overenskomstforhandlinger omfatter forhandlinger for ansatte i stat, kommuner og regioner.

Tidsplan for OK21

December 2020
Udveksling af krav med arbejdsgiverne

Januar 2021
Generelle forhandlinger (fælles aftaler)

Februar 2021
Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)

Februar/marts 2021
Forhandlingerne forventes afsluttet

Marts/april 2021
Overenskomsterne forventes til afstemning

Betina Guldager Holmqvist

  • Teknisk tegner
  • Entreprisestyrer og tillids­repræsentant i Vejdirektoratet
  • Deltager i TL’s forhandlinger med staten

Hvad er dine forventninger til OK21?
”Vi skal have sikret reallønnen. Selvfølgelig skal vi det. Men situationen med corona er ikke optimal, så jeg er spændt på at se, om ånden fra OK18 stadig holder. Det er fjerde gang, jeg er med til overenskomsthandlingerne, og hver gang har vi kæmpet for forhøjelse af basislønningerne. Vi vil også forsøge at komme igennem med fritvalg på statens område. Det ville være kanon. Og så vil vi meget gerne få udvidet områdebestemmelserne, så nye tekniske uddannelser også hører under os.”

Hvordan har du og dine kolleger oplevet at arbejde under corona?
”Det er hårdt at blive sendt hjem her anden gang. Vi nåede kun lige ind tre måneder mellem første og anden nedlukning. Folk er ved at være hårdt trængt. De bliver hurtigere frustrerede og man savner det sociale. På den positive side er det nu blevet mere ’lovligt’ fremover at arbejde hjemme et par dage om ugen. Vi har fået tilbudt hæve-sænkeborde, ­stole og dockingstation til hjemmearbejds­pladsen.”

Dorthe Øxbeck Nielsen

  • Audiologiassistent og arbejdsmiljørepræsentant på Sjællands Universitetshospital i Køge
  • Deltager i TL’s forhandlinger med Danske Regioner

Hvad er dine forventninger til OK21?
”Vi ved godt, at den økonomiske situation er usikker, men reallønssikringer skal vi 100% stå fast på. Vi skal også have fokus på det gode arbejdsmiljø og det fleksible arbejdsliv. Den ekstra omsorg, både ledere og medarbejdere har udvist i denne tid, har givet pote med et mindre sygefravær, og det er også noget, der kommer arbejds­giverne til gode. Vi skal også have sikret vores job og specialer i forhold til nye faggrupper.”

Hvordan har du og dine kolleger oplevet
at arbejde under corona?
”Vi er i en bygning for os selv, så vi har kun været lukket ned i tre uger. Resten af tiden har vi haft fuld produktion, men med en ro på en helt anden måde, end vi har været vant til. Vi har alle været utroligt fleksible, fordi vi gerne har villet have det til at lykkedes. Vores leder har givet os bedre mulighed for at planlægge selv, og jeg håber, at den fleksibilitet fortsætter, når hverdagen kommer igen.”

Christina Hoff

  • Teknisk assistent og tillidsrepræsentant i Odense Kommune
  • Deltager i TL’s forhandlinger med KL

Hvad er dine forventninger til OK21?
”Som minimum skal lønnen følge arbejdsmarkedet som helhed, men vi ved også, det bliver svært med lønløft i de tider, vi ser ind i. Men hvis ikke, man kan få cool cash, så skal vi have andre gode værdier. Vores arbejdsliv skal passe ind i de forskellige livsfaser. Vi skal have mere fritvalg, så vi kan købe os til frihed, og så skal vi have forbedret senioraftalerne, så seniorer kan være på arbejdspladsen i længere tid f.eks. på nedsat tid eller ved delpension.”

Hvordan har du og dine kolleger oplevet at arbejde under corona?
”Nu har vi snart arbejdet hjemme et helt år, og det har været meget forskelligt, hvordan den enkelte medarbejder har oplevet det. Hvis du bor alene i en lille lejlighed, så kan det måske være deprimerende, og hvis du er hjemme med små børn, så kan det være svært at nå det hele. Andre trives helt fint. Det har været dejligt, at ledelsen virkelig har fået øjnene op for, hvor fleksible medarbejderne er, og de har været gode til at rose medarbejderne.”