OK21: Reallønsstigninger i kommunerne

OK21 Overenskomstforlig sikrer kommunalt ansatte 5,02% mere i løn over de næste tre år.

Mandag blev også ansatte i kommunerne – ligesom de statsansatte - sikret reallønsstigninger de næste tre år.

De faglige organisationer og KL er enige om nye aftaler, der sikrer reallønsstigninger og en række forbedringer. En ansat med en månedsløn på 30.000 kr. kan se frem til at stige med i alt 1.500 kr. om måneden i løbet af de næste tre år.

”Vi er blevet enige om endnu en god aftale. Vores medlemmer i kommunerne er sikret reallønsstigninger, og ligesom de statsansatte har de en garanti for, at lønnen følger lønudviklingen for privatansatte. Vi glæder os også over, at der er afsat midler til at forhandle på TL’s overenskomster med KL,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Hovedpunkter i overenskomsten for kommunerne 2021-2024

 • En økonomisk ramme på 6,75 procent over tre år, herunder:
 • Generelle lønstigninger på 5,02 procent.
 • Afsat 0,5 procent til TL’s forhandlinger med KL.
 • Sikring af, at lønnen følger lønudviklingen i det private.
 • Indsats for at sikre seniorer et godt og længere arbejdsliv.
 • Styrket indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
 • Lavt- og ligelønspulje.
 • Kampagne, der skal fremme bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Udvikling af det digitale arbejdsliv.

Se hele aftalen (pdf).

Se hvornår lønstigningerne falder i kommunerne

 • april 2021: 1,00 %
 • oktober 2021: 1,01 %
 • oktober 2022: 1,90 %.
 • april 2023: 0,30 %
 • oktober 2023: 0,81 %

Det skønnes desuden, at reguleringsordningen – der sikrer, at offentligt ansattes løn følger lønudviklingen i det private – medfører yderligere lønstigninger på 0,27 procent i løbet af perioden.

Fokus på seniorer og psykisk arbejdsmiljø

Et centralt punkt i forhandlingerne har været fastholdelse af de erfarne kommunale medarbejdere. Her er man blevet enige om at søsætte et partnerskab på seniorområdet for at sikre, at seniorer får et godt og længere arbejdsliv.

”Vi har brug for at kunne fastholde flere seniorer i kommunerne, og derfor er det godt, at man nu vil se på, hvad man kan gøre for, at seniorer kan få et længere arbejdsliv,” siger Jannik Frank Petersen.

Man har også aftalt to indsatser, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne.

Den fælles partsindsats SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres og videreudvikles, og så skal der etableres en frivillig uddannelse i ledelse af psykiske arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar i kommunerne.

”Det er helt afgørende med et godt psykisk arbejdsmiljø, og derfor er jeg glad for, at vi er blevet enige om at sætte endnu mere fokus på, hvordan man skaber gode og sunde arbejdspladser i kommunerne,” siger Jannik Frank Petersen.

Hvad sker der nu?

Nu er man blevet enige om aftaler for staten og kommunerne. I næste uge forhandler de faglige organisationer med regionerne. Sideløbende forhandler de enkelte organisationer om specielle vilkår i TL’s overenskomster med staten og KL.

Du kan følge med i forhandlingerne på lige netop din overenskomst på tl.dk/ok21.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil det samlede resultat blive sendt til afstemning blandt TL’s medlemmer. Som medlem får du direkte besked, når afstemningen går i gang.

Du er meget velkommen til at kontakte dit medlemscenter, hvis du har spørgsmål i forbindelse med OK21.

 

 

Tidsplan for OK21

 • December 2020: Kravsudveksling med arbejdsgiverne
 • Januar 2021: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)
 • Februar 2021: Organisationsforhandlinger (TL’s overenskomster)
 • Februar/marts 2021: Forhandlingerne forventes afsluttet
 • Marts/april 2021: Overenskomsterne forventes til afstemning