Logo (1)

OK23: Aftale på plads for tekstilbranchen

OK23

Det er lykkedes at blive enige om endnu en overenskomst. Vi er netop blevet enige med Dansk Mode & tekstil. Bedre barsel og mere i løn er blandt resultaterne.

Aftalen blev indgået den sidste dag i februar – og med en række gode resultater.

”Det er et forlig, hvor vi har fået flere af vores mærkesager opfyldt. Fx er der flere procenter på fritvalgskontoen, bedre pension og forbedret barsel. En rigtig god aftale,” siger Jannik Frank Petersen.

Konkret er følgende ændringer blevet aftalt:

  • Fritvalgsprocenten forhøjes den 1. marts 2024 fra 7% til 9%.
  • Ekstra pensionsbidrag for den fødende de 10 første uger af orloven pr. 1. juli 2023.
  • Pensionsindbetalingerne ændres pr. 1. juni 2023, så arbejdsgiver betaler 10% og arbejdstager betaler 2%.
  • Ikke afholdt selvvalgt uddannelse kan opspares i de to følgende år, således at der kan holdes op til 6 ugers selvvalgt uddannelse i samme år.
  • Tillidsrepræsentanten har fået adgang til at bede om oplysninger om virksomhedens økonomi forud for lønforhandlingerne.
  • Det er blevet præciseret, at arbejdsgiver er forpligtet til at indgå i reelle forhandlinger om løn.
  • Ansatte på funktionsløn har krav på en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang efter 3 måneders ansættelse.
  • Den ikke fødendes lønnede orlov er forøget med 2 uger til 10 uger (+ 2 uger i forbindelse med fødslen). Lønnet orlov til deling mellem forældrene forøges til 5 uger.