Ok23header

OK23: Svære forhandlinger er i gang

OK23 Midt i en økonomiske krise med høj inflation er overenskomstforhandlingerne på det private område sat i gang. Forhandlingerne bliver de sværeste i mange år, men der er håb om godt resultat – og forbundsformanden kommer med klar anbefaling til TL-medlemmer.

Det er ikke det letteste udgangspunkt, som arbejdsmarkedet parter forhandler ud fra: Den økonomiske krise og den høje inflation presser både virksomheder og ansatte. Og derfor er forhandlingerne om de nye overenskomster på det private område nogle af de sværeste i årevis. 

Men forbundsformand Jannik Frank Petersen tror på et godt resultat: 

”Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder generelt har oplevet vækst de senere år – og det regner vi med afspejler sig i den nye overenskomst. Vi forventer, det bliver nogle vanskelige forhandlinger, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til, at vi når et godt resultat for medlemmerne,” siger Jannik Frank Petersen.

Med fortsat høje inflationstal er der selvfølgelig meget stort fokus på løn.

”Vi kommer til at knokle benhårdt de kommende uger ved forhandlingsbordene, og vi vil gøre alt for at sikre det bedste resultat. Det vil kræve hårdt arbejde af os alle i forbundet og jer ude på arbejdspladserne, hvor de egentlige lønstigninger skal forhandles, når overenskomsten er på plads,” siger han.

De kommende dage ved forhandlingsbordet bliver interessante. Først forhandles industriens overenskomster, som forhåbentlig afsluttes en af de første weekender i februar. Når de er på plads, aftales forhandlingsdatoer for resten af TL’s overenskomster på det private område. Selvom der er en solid køreplan for forhandlingerne, så er risikoen for en konflikt ikke afblæst endnu. Og derfor kommer formanden med klar anbefaling til alle TL-medlemmer:

”Det bliver nogle spændende dage og uger, som vi står over for. Så pas på hinanden ude på arbejdspladserne. Tal med hinanden og hiv fat i din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål,” siger Jannik Frank Petersen.

Hvor forhandlingerne ender ved ingen, men i tilfælde af konflikt, modtager medlemmer af TL konfliktstøtte. Medarbejdere uden medlemskab af fagforening modtager ikke konfliktstøtte.

For at kunne modtage konfliktstøtte skal man melde sig ind senest 8. februar.

Følg forhandlingerne løbende på vores OK-23 site.