Opholdskrav i dagpengelovgivningen

TL Nyt Kort før jul vedtog Folketinget et opholdskrav i dagpengesystemet. Kravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark/EU i mindst syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge.

Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at indføre et nyt krav i dagpengesystemet, som betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark/EU i mindst syv år inden for de seneste 12 år.

Formålet med lovkravet er at begrænse udlændinges adgang til danske ydelser.

Men kravet kan også ramme danskere, der har opholdt sig uden for EU/EØS (EU+Norge, Lichtenstein, Schweiz og Island) i over fem år inden for de seneste 12 år.

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2019.

Læs mere om opholdskravet