Jimmi, Tekniq

Overenskomst med Tekniq er endelig i hus

OK23 Efter lange og hårde forhandlinger er det lykkedes at nå i mål med en overenskomstaftale med Tekniq Arbejdsgiverne.

Mandag eftermiddag underskrev vi  en overenskomstaftale med Tekniq - og den gælder for tekniske funktionærer de kommende to ­år.

Det er bl.a. teknikere, installatører, teknologer og designere på Tekniq’s område.

”Det har virkelig været nogle hårde forhandlinger, men derfor er det blot endnu mere tilfredsstillende, at vi er nået i mål. Det er en rigtig god aftale, som begge parter kan være stolte af. Specielt er jeg meget tilfreds med øget indbetaling til pension og fritvalgskonto fra arbejdsgivere, men også de forbedrede muligheder for kollektive lønforhandlinger og gode redskaber til lokal organisering og bedre muligheder for at understøtte lokale forhandlinger,” siger Jimmi Eiberg, som er regionsformand for Hovedstaden og Bornholm, og som har deltaget i forhandlingerne.

Aftalen betyder bl.a.:

 • Fritvalgsprocenten forhøjes den 1. marts 2024 med 2% til 9%

 • Pensionsindbetalingerne ændres pr. 1. juni 2023, så arbejdsgiver betaler 10% og Arbejdstager betaler 2% (før 8% og 2%)

 • Elevernes løn er forhøjet med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024

 • Den ikke fødendes lønnede orlov er forøget med 2 uger til 10 uger (+ 2 uger i forbindelse med fødslen). Lønnet orlov loven til deling mellem forældrene forøges til 5 uger.

 • Ekstra pensionsbidrag for den fødende (eller den der måtte have overtaget den fødendes sted) de 10 første uger af orloven pr. 1. juli 2023.

 • Ved brug af kompetencefonden (selvvalgt og aftalt uddannelse) 100% i løntabsgodtgørelse mod før 85%

 • Tillidsrepræsentanten har fået adgang til at bede om oplysninger om virksomhedens økonomi forud for lønforhandlingerne.

 • Der kan lokalt aftales kollektive lønforhandlinger, med afsæt i parternes forpligtigelse til reelle forhandlinger.

 • Ansatte på funktionsløn har krav på en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang efter 3 måneders ansættelse.

   

Aftalen kommer til at indgå som en del af et samlet mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte, og som samler overenskomsterne på det private arbejdsmarked.

 

Følg overenskomsterne

Du kan løbende følge overenskomstforhandlingerne på tl.dk/ok23