Overenskomster forhandles som planlagt

OK21 Overenskomsterne for offentligt ansatte går som planlagt i gang senere på året. Der var ikke enighed om en udskydelse.

Overenskomsterne for ansatte i stat, kommuner og regioner forhandles som planlagt i 2021. Det står klart, efter at der ikke kunne opnås enighed om en udskydelse.

”Vi er klar, men vi ved også, det vil blive nogle vanskelige forhandlinger, når der er så stor usikkerhed om dansk økonomi for øjeblikket. Vi vil kæmpe for at bevare reallønnen, og for fortsat at sikre gode og trygge løn- og arbejdsvilkår i en usikker tid,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

Ikke enighed om forlængelse

De seneste uger har fagbevægelsen og arbejdsgiverne forhandlet om en forlængelse af de nuværende overenskomster, men uden at kunne blive enige.

”Vi havde gerne set, at overenskomsterne var blevet forlænget med et år, for det er ikke sjovt at forhandle overenskomster, når økonomien er så usikker, som den er lige nu. Desværre var der ikke enighed,” siger Lone Engberg Thomsen.

Efter sommerferien vil TL indhente krav fra medlemmerne, og senere på året vil fagbevægelse og arbejdsgivere mødes og udveksle krav til de nye overenskomster. Efter planen skal forhandlingerne gå i gang i januar 2021.

Du kan følge forhandlingerne på tl.dk/ok21.

OK21 - det går det ud på

 • I starten af 2021 skal de offentlige overenskomster forhandles.
 • Overenskomsterne indeholder regler for løn, ferie, sygdom, orlov, skæve arbejdstider, efteruddannelse og meget andet.
 • Når man forhandler om en ny overenskomst, bygger man videre på den tidligere og forsøger at finde et kompromis mellem arbejdsgiverenes og arbejdstagernes ønsker.

OK21 - hvem er omfattet?

 • Ved OK21-forhandlingerne skal følgende af TL's overenskomster forhandles:
 • Danske Regioner og TL  - Byggeri, Miljø og Energi
 • Danske Regioner og TL – Audiologiassistenter
 • Danske Regioner og TL - Professionsbachelorer på det tekniske område
 • KL og TL - Assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
 • KL og TL - Beredskabspersonale i chef- og lederstillinger
 • KL og TL - Byggeri, Miljø, Energi og Kultur
 • KL og TL - Bygningskonstruktører
 • KL og TL - Teknisk personale ved landsdelsorkestrene
 • Staten og TL - Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere
 • Staten og TL - Ingeniørassistenter og forskningsteknikere
 • Staten og TL -Tekniker