En løsning for alle_Logo2.png

Overenskomstforlig for kommunerne

OK18 Der er indgået aftale på det kommunale område. Alle forbund er med i aftalen.

Efter onsdagens gennembrud på det regionale område, blev kommunerne og fagbevægelsen fredag enige om aftaler på det kommunale område. Dermed er en konflikt afblæst for TL-medlemmer i kommuner og regioner.

Der forhandles videre i Forligsinstitutionen om en aftale for staten. Deadline er natten til 2. maj. Hvis der ikke er kommet en aftale, vil strejker starte 6. maj og lockout 12. for ansatte i staten.

Aftalen på det kommunale område følger i store træk aftalen for regionerne. 

”Jeg er glad for, at vi nu har fået en stærk aftale for vores medlemmer i kommunerne, der sikrer dem en parallel lønudvikling med det private område. Det har været hårde og lange forhandlinger, og jeg er særligt glad for, at alle forbund har kunnet se sig selv i aftalen,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.

Hovedpunkter i overenskomst for kommunerne 2018 – 2021

  • En økonomisk ramme på 8,1 procent over tre år.

  • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger.

  • Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

  • Ingen forringelser af seniorordningerne.

  • En betryggelse om den betalte spisepause.

  • En ligelønspulje og en lavtlønspulje.

  • Aftale om lærernes arbejdstid.

De kommende uger skal Teknisk Landsforbund og de øvrige forbund forhandle videre om specielle krav for egne overenskomster. 

Det vides pt. ikke, hvornår aftalerne kan sendes til afstemning.

Du kan følge overenskomstforhandlingerne på tl.dk/ok18.