En løsning for alle_Logo2.png

Overenskomstforlig i regionerne

OK18 I nat indgik LO-forbundene overenskomstforlig med Regionerne.

Sent i nat kom det første gennembrud i de offentlige overenskomstforhandlinger.

På regionernes område blev LO-forbundene enige om nye aftaler, der sikrer reallønsstigninger de næste tre år og en række forbedringer.

 ”Det er en stærk aftale, der giver vores regionalt ansatte del i den økonomiske fremgang i samfundet, og som sikrer, at lønningerne følger de privatansattes,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

 Hovedpunkter i overenskomst for regionerne 2018-2021

  • En økonomisk ramme på 8,1 procent over tre år, herunder:

    • Generelle lønstigninger på 6,81 procent.

  • Midler til de enkelte organisationers forhandlinger.

  • Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

  • Ingen forringelser af seniorordningerne.

  • En betryggelse om den betalte spisepause.

  • Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.

  • En ligelønspulje og en lavtlønspulje.

 Der forhandles i dag videre om nye aftaler for staten og kommunerne.

 ”Jeg vil gerne takke alle for opbakningen til de svære forhandlinger. Vi har fået et særdeles godt resultat, der forhåbentligt kan bane vejen for aftaler for staten og kommunerne,” siger Lone Engberg Thomsen.

Håbet på en samlet aftale

En række forbund fra FTF og Akademikerne har valgt ikke at sige ja til overenskomstforliget.

Det ærgrer TL.

 ”Vi havde håbet på en samlet aftale, men det lykkedes desværre ikke. Vi har fået en stærk aftale, der opfylder alle vores hovedkrav, og vi kan simpelthen ikke forsvare en konflikt på den baggrund,” siger Lone Engberg Thomsen.

 De kommende uger skal Teknisk Landsforbund og de andre forbund, der har sagt ja til aftalen for regionerne, forhandle videre om specielle krav for de enkelte forbund.

Det vides pt. ikke, hvornår aftalerne kan sendes til afstemning.

Du kan følge overenskomstforhandlingerne på tl.dk/ok18.