Pernille Rohde: ”Et fagligt fællesskab er også en styrke i fremtiden”

TL-regioner Pernille Rohde stiller op til posten som formand i TL Midtjylland på generalforsamlingen den 30. november 2020.

Hvorfor stiller du op?

Jeg ønsker, at alle Teknisk Landsforbunds medlemmer får ret til et værdigt og godt arbejdsliv i balance. Alle skal have en fair løn, rimelige arbejdsforhold i forhold til arbejdspres og arbejdstider, og der skal være plads til det gode liv også udenfor arbejdstid. Jeg tror på, at et fagligt fællesskab også er en styrke i fremtiden.

Hvad er dine politiske mærkesager?

Det er helt sikkert uddannelsesområdet. Synlighed og kendskab til vores uddannelser er noget at det, jeg finder yderst vigtigt. For hvis vores uddannelser forsvinder, er der intet Teknisk Landsforbund i fremtiden.

De tekniske uddannelser har i de senere år ikke være særligt synlige pga. den store opmærksomhed på de gymnasiale uddannelser samt de mange nye håndværksmæssige uddannelsestilbud. Men på arbejdsmarkedet er der også brug for de tekniske håndværkere, så vi skal have skabt nogle flere praktikpladser i vores region.

Jeg synes også bevarelse og udvikling af vores uddannelser rundt i vores region er yderst vigtigt. Det er vigtigt, at vi også her er synlige fra TL, og har repræsentanter i diverse uddannelsesudvalg, så vi kan hjælpe samt påvirke institutionerne/skolerne, så vi får de bedste uddannelser på vores felt.

Ens arbejdsliv er en lang rejse, og derfor er det også vigtigt med muligheder for udvikling. Derfor er det vigtigt at have repræsentanter med fra TL i uddannelsesudvalgene ved erhvervsakademierne i vores region i forhold til uddannelser og efteruddannelsesmuligheder.

Hvorfor skal medlemmerne vælge dig som formand?

Fordi jeg vil være med til at sikre, at Teknisk Landsforbund er her i fremtiden. Hvilket jeg mener skal ske igennem udvikling, fornyelse, fællesskaber, synlighed og socialt ansvar.

Mine styrker til jobbet er: God kommunikator, ser muligheder fremfor begrænsninger, menneskelig og lige til. Er empatisk, afbalanceret og reflekterende inden jeg tager en beslutning. Har en positiv tilgang til enhver udfordring, er konstruktiv, nysgerrig og iderig for at finde den gode løsning.

Blå Bog

Arbejde

 • Jeg arbejder ved Herning Kommune, Teknik og Miljø som Teknisk Designer.
 • Mine nuværende arbejdsområder er:
 • Formidling i layoutform samt hjemmeside, GIS/kort arbejde, IT-superbruger i GIS/ Web GIS/Office 365/Adobe mfl., Strategi- arbejde i afdelingen, Kommunikationsstyregruppe medlem, elev-ansvarlig for teknisk designer elever (har haft 16 elever i min tid ved kommunen), sidder med i 2 MED udvalg, Tillidsrepræsentant på 12 år.
 • Har taget en akademiuddannelse i Ledelse og er i gang med en akademiuddannelse i kommunikation og formidling.
 • I mit arbejdsliv har jeg arbejdet indenfor både det private og kommunale ca. halv/halv.
 • Jeg er bestyrelsesmedlem i TL Herning og sidder i uddannelsesudvalget på Uddannelses center Holstebro i forhold til Teknisk Designer uddannelsen.

Privat

 • Jeg er 49 år og bor sammen med min mand. Sammen har vi tre børn på 17, 20, 22 år. de to yngste hjemmeboende. Vi er bosat på en lille nedlagt landbrugsejendom i Vestjylland nær Ringkøbing.
 • Jeg er bestyrelsesmedlem i den lokale gymnastikforening, motionsudvalget. Er instruktør i både spinning og aerobic. Har pt. 2 hold lokalt.
 • Jeg sidder i styregruppen for et udviklingsprojekt vedr. vores lokale samlingshus.
 • Nyder gerne naturen gående, på MTB og almindelig cykel.
 • Er biavler på hobbyplan.

Pernille Rohde

Valg i TL’s nye regioner

 • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
 • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
 • I hver af regionerne skal der vælges formand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
 • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der er lukket ned pga. corona.

Tilmeld dig generalforsamlingen

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

 • TL Nordjylland
 • TL Midtjylland
 • TL Syddanmark
 • TL Sjælland
 • TL Hovedstaden og Bornholm