PT KH4 1920
Peter Thyregod sagde farvel til regionsformandsposten på TL Nordjyllands generalforsamling den 24. marts i Aalborg.

Peter Thyregod takker af

TL-regioner Teknisk Landsforbunds regionsformand i Nordjylland har sagt farvel og tak til den organisation, han har kæmpet for og med i over 30 år. Vi har bedt ham gøre status.

Prøv at sæt nogle ord på din tid i Teknisk Landsforbund?
“Det har været en oplevelse, og når jeg ser tilbage, har det været hektisk, spændende, udfordrende og fedt at være en del af en fagforening, der kan så meget, som TL kan.”

Er der noget, du er særlig stolt af?
”Som formand møder du konflikter af enhver art. Den skal du forholde dig til, og du skal hjælpe dine medlemmer. Det har altid glædet mig, når det lykkes. I de seneste år har arbejdet med TL’s indre linjer og organisation fyldt meget. TL tog et kæmpespring, da vi til kongressen i 2020 besluttede at ændre vores organisationsstruktur. Disse ændringer er vi i fuld gang med at implementere, og vi er godt på vej. Med den nye organisation har vi skabt et TL, som har styrken til at udvikle og skabe nyt. Det er kodeordet for fremtidens fagforening.”

Er der noget, der har været frustrerende?
“Politik og forhandlinger kan til tider være meget frustrerende. Min tilgang har dog været, at der altid kan findes en løsning uanset, hvor håbløst det ser ud.”

Hvad er der brug for i fremtiden?
“Fagforeninger skal tænke nyt og anderledes, hvis de skal overleve. Vi kan ikke hvile på vores historie, selv om den er vigtig. Vi skal op at stå på skuldrene af vore forgængere og bygge nyt. Det er oplagt, at TL og andre fagforeninger søger endnu tættere sammen. Fællesskab gør stærk. Jeg taler ikke om fusioner eller sammenlægninger, for fagforeningernes faglige identitet er vores og medlemmernes unikke varemærke. Men for eksempel et tættere administrativt samarbejde, fælles it-løsninger osv., kan være med til at gøre os mere konkurrencedygtige.”

Hvorfor stopper du nu?
“Som politiker var jeg på valg i år, og jeg ønskede ikke at genopstille for to år mere. TL er på vej ind i en ny udvikling, og det momentum skal fastholdes. Selvom jeg stadig er frisk og har masser af energi, er posten som regionsformand krævende. Så jeg syntes, tidspunktet er det helt rigtige. Samtidig ønsker jeg at give plads til friske kræfter.”

Hvad skal du nu bruge tiden på?
”Nu vil jeg i gang med et nyt kapitel. Den første side er blank og jeg glæder mig til at fylde den med mange nye spændende ting.”

Ligger du inde med et godt råd til din efterfølger?
“Gør det på din egen måde.”

På TL Nordjyllands generalforsamling den 24. marts blev Jakob Ove Madsen, 45 år, valgt som ny regionsformand i TL Nordjylland. 

Læs: Ny regionsformand vil organisere unge

 

Blå bog: Peter Thyregod

  • Født i 1955 (66 år) på Frederiksberg
  • Bor i Brønderslev
  • Uddannet kemotekniker i 1989
  • Fagligt aktiv i TL siden 1990, dengang i  Aktivitetsudvalget (i dag Faglige Netværk)
  • Regionsformand for TL Nordjylland siden 2020. Inden da formand for TL Nord fra 2011-2020.
  • Udnævnt til æresmedlem af Teknisk Landsforbund 24. marts 2022.