20200514 153451
Pumpestationen er tegnet i et 3D-program, hvorefter det er blevet inspiceret ved hjælp af Virtual Reality.

Pumpehus blev designet med 3D og VR-briller

Virtual reality Virtual reality blev benyttet for første men ikke sidste gang, da Priess skulle udvikle en kompakt pumpestation til AffaldVarme Aarhus.

"Du kan ikke presse mere teknik og flere rør ind i det her hus. Det er umuligt."

Sådan lyder den klare konstatering fra projektchef og produktionsteknolog Ole Madsen, Priess, når snakken falder på den største udfordring ved at designe et nyt og kompakt pumpehus til AffaldVarme Aarhus. Og Ole Madsen burde om nogen vide det, for han har haft fingrene grundigt nede i udviklingen af pumpestationen og sammensætningen af CAD-modellen bag produktets i alt 2.557 komponenter.

Selve teknikhuset, som pumpestationens komponenter befinder sig i, er 7 meter langt, 3,5 meter bredt og 3,5 meter højt, vejer 22 tons og er udviklet af Priess som en "plug and play"-løsning til udvidelsen af varmeforsyningen til den nye bydel Bindesbøll Byen i Aarhus. Grundet omgivelserne, hvor der bl.a. befinder sig flere fredede træer, måtte teknikhuset ikke blive fysisk større.

Processen i 3 trin

  1. Pumpestationen bliver tegnet i 3D-programmet SolidWorks. Stationen inspiceres med virtual reality, hvorefter placering af bl.a. ventiler og instrumenter bliver tilrettet.
  2. Fundamentpladen støbes, og rør, pumper, elinstallationer, eltavler og isolering monteres på betonpladen. Herefter monteres teknikhuset, der er beklædt med fibercementplanker.
  3. Det færdige produkt bliver transporteret fra Vinderup til Bindesbøll Byen i Aarhus. Med en mobilkran bliver pumpestationen sænket ned på sandpuden og forbindes til seks rør samt elinstallationer i jorden.

Så billeder af processen længere nede i artiklen.

Priess vandt opgaven efter et udbud, og corona-situationen har været med til at flytte endnu flere dele af udviklingsfasen end sædvanligt over i den digitale verden. Udover møder via Microsoft Teams mellem bygherre, rådgiver og Priess har firmaet fra Vinderup mellem Skive og Holstebro denne gang brugt virtual reality til at kunne visualisere CAD-tegningerne fra SolidWorks mere livagtigt for ingeniører og teknikere.

"Man kan se rigtig meget på en 3D-model på skærmen, men med virtual reality kan du stå inde i en model af teknikhuset og få en rigtig god fornemmelse af, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden. Man kan f.eks. se, om en ventil sidder lidt mærkeligt placeret og skal roteres 90 grader," siger Ole Madsen.

Kransystem til pumper

AffaldVarme Aarhus bruger en række standardkomponenter i fjernvarmeinstallationer, som blev leveret til Priess og samtidig integreret som komponenter i SolidWorks. CAD-tegningerne måtte igennem flere ændringer, før modellen af pumpestationen var på plads. Bl.a. måtte der en tæt dialog til med bygherren og rådgiveren for at få rørene placeret på en måde, så de ikke var i vejen for føringsvejene med kabler. Desuden var der en særlig udfordring omkring pumperne.

Pumpehus 3


"Det var et krav fra kunden, at man skal kunne få adgang til pumperne ovenfra, løfte dem op og sænke dem ned på gulvet i teknikhuset for at kunne udføre reparationer og vedligehold. Pumperne kan veje op til 500 kg, så der sidder et skinnesystem over pumperne, som der kan monteres en kran på. Der måtte vi flytte rundt på rørene ad nogle gange (i CAD-modellen, red.), før det sad i skabet," forklarer Ole Madsen.

Da CAD-tegningerne var godkendt af bygherren, satte Pries gang i støbningen af en fundamentplade til teknikhuset. Sideløbende producerede en underleverandør alle rørdele, hvorefter huset, der er beklædt med fibercementplanker, blev isoleret og forsynet med elinstallationer og tavler. Efter montering på fundamentpladen var pumpestationen klar til levering.

Vil bruge VR fremover

På lokationen i Bindesbøll Byen havde AffaldVarme Aarhus med en metalskabelon leveret af Priess sørget for korrekt føring af de seks rør, der stritter op gennem sandpuden og monteres på de dertil passende rør i teknikhuset. Huset blev leveret på blokvogn og løftet over på sandpuden med en mobilkran. De fredede træer egetræer i området betød, at både blokvogn og kran skulle styres forsigtigt rundt under placeringen.

"Så er det egentlig bare at sænke teknikhuset ned over rørene og svejse dem sammen. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at alt det rørarbejde, der kommer op af jorden med en given afstand, passer med dét inde i huset," siger Ole Madsen.

I løbet af en dags arbejde var pumpestationen placeret og svejset på rørsystemet i området.

"Det var en sjov udfordring at skulle få så meget teknik til at kunne være på så lidt plads. Normalt ville man nok have lavet teknikhuset lidt større. Men det endte jo med, at vi fik det hele til at være derinde," siger Ole Madsen.

Brugen af virtual reality er noget, som Ole Madsen og kollegerne nu tager med videre i nye projekter.

"Vi har brugt det aktivt under projektet her, men kun til intern brug. Fremover, når vi alligevel har skitseret en løsning i 3D, så vil vi tilbyde kunden at kunne opleve produktet med virtual reality," siger Ole Madsen.