Built Robotics (Fotokredit Built Robotics)
Built Robotics udvikler software og hardware, som gør entreprenørmaskiner selvkørende og i stand til at arbejde uden en menneskelig operatør siddende bag rat og joysticks.

Rendegraveren og bulldozeren bliver selvkørende

Teknik Gravemaskiner, hjullæsere og bulldozere skal fremover kunne arbejde på byggepladsen helt uden mennesker i førerhuset. Amerikanske Built Robotics udvikler hardware, som gør entreprenørmaskiner selvkørende.

Det er sen aften, mørket er faldet på, og mennesker iført sikkerhedshjelm og orange vest er for længst gået hjem for i dag. Alligevel summer byggepladsen af liv, for entreprenørmaskiner arbejder ufortrødent videre med at grave fundamenter ud, så de står klar til næste dags byggeopgaver.

Sådan lyder ambitionen hos det amerikanske startup-firma Built Robotics, der vil give byggebranchen en teknologisk saltvandsindsprøjtning. Virksomheden udvikler software og hardware, som gør entreprenørmaskiner selvkørende og i stand til at arbejde uden en menneskelig operatør siddende bag rat og joysticks. Eksisterende maskiner som f.eks. gravemaskiner og bulldozere udstyres med en "tagboks", der indeholder det nødvendige isenkram til at give maskinen sanser:

"Hardwaren på maskinen består af LIDAR-sensorer (laserradar, red.), inertimomentmålere og GPS-teknologi, der gør det muligt at bestemme lokationen ned til centimeters nøjagtighed. Der er også monteret kameraer forskellige steder på maskinen, der fungerer som dens øjne og samtidig giver mulighed for, at en fjernoperatør kan se med på live-video," forklarer PR-talsmand Erol Ahmed fra Built Robotics.

Skal booste produktivitet
Ifølge virksomheden skal teknologien være med til at øge produktiviteten i byggebranchen, der lider under mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ved at lade maskiner stå for de trivielle - og indimellem også potentielt farlige - opgaver kan der frigøres tid og menneskelige ressourcer til andre opgaver på byggepladsen, som er for komplekse at løse for maskiner.

En typisk gravemaskine kan ifølge Built Robotics på egen hånd udgrave et tre meter dybt fundament på 20x20 meter per dag med en præcision på 1-2 cm. Erol Ahmed ønsker ikke over for Teknikeren at gå i detaljer med, hvordan Built Robotics' egen hardware og software arbejder sammen med - eller helt overtager - styringen fra de computere, der allerede findes i entreprenørmaskinerne.

Men med den nye elektronik ombord bliver maskinen i stand til at opbygge en detaljeret 3D-model af omgivelserne, som den sammen med informationer om positionen af maskinen kan bruge til at udgrave efter mål med høj præcision.

Sikkerheden er der ifølge Erol Ahmed også tænkt på. Inden maskinen sættes sving, oprettes der et såkaldt geofence - en GPS-styret, virtuel indhegning, som maskinen ikke kan køre hen over. Desuden stopper maskinen selv, hvis dens kameraer ser mennesker eller dyr bevæge sig ind på arbejdsområdet.