2022 02 11 13 32 45 Robotfod 2.Webp (1080×600) Arbejde Microsoft​ Edge
"Vi fandt en interessant fiberstruktur i insektfødder, som har en anden skrå vinkel end en Fin Ray-griber."

Robothånd inspireret af græshopper

Teknik Mere strømbesparende robotgribere og robotter, der kan klatre på vanskelige overflader, er resultatet af dansk robotforskning inspireret af insekter.

En robotarm er ikke meget værd uden et værktøj for enden som f.eks. en griber, så armen kan samle en genstand op og flytte den et sted hen. I snart 25 år har griberne udnyttet den såkaldte ’Fin Ray’-effekt inspireret af fiskefinner. Men ny forskning fra SDU viser, at griberne kan spare op til 20% af energien, de bruger på at samle ting op, ved at skele til græshoppers fødder.

"Vi fandt en interessant fiberstruktur i insektfødder, som har en anden skrå vinkel end en Fin Ray-griber. Derfor begyndte vi at stille spørgsmål ved, om den oprindelige vinkel i en Fin Ray-griber er den optimale. Det viser sig, at der er andre vinkler, som deformerer bedre og med mindre påtrykt kraft," siger Poramate Manoonpong, professor ved SDU Biorobotics og leder af forskningsprojektet, der har deltagelse fra fem lande.

Forskerne har ændret den tværgående vinkel mellem bjælker, også kaldet cross-beams, inde i griberen fra 90 grader og helt ned til 10 grader, som minder om princippet i insektfødder. Griberen kan spare op til 20% af energien, der bruges på at gribe fat om et emne, fordi griberen får lettere ved at give sig. Da der skal bruges mindre kraft til at holde emnet, kan griberen også håndtere mere sarte ting.

"Denne type griber kan f.eks. bruges i fødevareindustrien til at gribe fat om lette og skrøbelige genstande som kiks," siger Poramate Manoonpong.

Princippet kan også overføres til robotfødder, der kan få langt bedre fat om runde genstande som f.eks. et olierør sammenlignet med Fin Ray-metoden. Det vil kunne bruges til automatisk inspektion af olierør for fejl ude fra - en opgave, som i dag sker inde i røret og kræver afbrydelse af forsyningen.