Konference1305.jpg

Ros til TL’s visioner for fremtiden

TL Nyt To nuværende og en tidligere minister var mødt frem til TL’s konference på Christiansborg. Temaet var ”Vækst gennem viden”, og de fremmødte var særdeles positive overfor TL’s visioner for fremtiden.

Der er højt til loftet i Fællessalen på Christiansborg. Loftet er dekoreret med fornem stuk, og hele endevæggen består af et kæmpe maleri, som viser Rigsdagen, der får overrakt Grundloven i 1915.

Rammerne var altså i orden, da TL i går lancerede visionsudspillet ”Vækst gennem viden” med fokus på uddannelse, Industri 4.0 og det gode arbejdsliv.

”Da TL blev grundlagt for 100 år siden, var man optaget af fysisk nedslidning og fri om søndagen. I dag er det den psykiske nedslidning og et grænseløst arbejdsliv, som er udfordringen,” sagde TL’s formand, Lone Engberg Thomsen, da hun bød velkommen til konferencen.

Hun fortsatte:

”Arbejdsliv og fritid flyder sammen, når man hele tiden er tilgængelig via sin smartphone. Men selvom jeg har oplevet mange medlemmer, som brød grædende sammen på grund af stress, er det desværre alt for få, der får anerkendt psykiske arbejdsskader. Vi vil gerne have, at psykiske arbejdsskader sidestilles med fysiske.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tog bolden op, da han fik ordet:

Vækst gennem viden

I Teknisk Landsforbund tror vi på, at vækst skabes gennem viden og ved at investere i mennesker.

I anledning af vores 100 års jubilæum afholdt vi en konference med vores bud på visioner for fremtiden.

Konferencen fandt sted tirsdag den 22. oktober 2019 i Fællessalen på Christiansborg.

Læs udspillet

”Psykisk arbejdsmiljø er et vigtigt emne, som fylder mere og mere. Det var også baggrunden for, at det her i foråret fik sin egen bekendtgørelse. I regeringen er vi desuden meget opmærksomme på de midlertidige ansættelser, som vinder frem. Det stresser medarbejderne, når de ikke ved, om der kommer løn ind i næste måned.”

Besværlige regler for droner
Det gode arbejdsliv var et ud af tre temaer på konferencen. Et andet tema var ny teknologi. I den forbindelse havde TL inviteret to medlemmer til at fortælle om deres arbejde som frontløbere i Industri 4.0.

”Jeg bruger big data til at overvåge, hvordan forskellige bygninger performer energimæssigt. Vi har også droner med termiske kameraer, som vi bruger til at finde varmelækager. Hvis vi kan reducere returvarmen i København med bare én grad, kan vi spare 40 millioner kroner,” sagde Carsten Nielsen, der arbejder som energirådgiver i Hofor.

Oplægsholdere / paneldeltagere

 • Leif Lahn Jensen (S)
 • Lone Engberg Thomsen, forbundsformand i TL
 • Claus Jensen, formand for CO-industri
 • Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister
 • Allan Polack, CEO i PFA
 • Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH
 • Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i AE
 • Charlotte Lundblad, bestyrelsesformand i Danske Erhvervsakademier
 • Simon Kollerup, erhvervsminister
 • Tommy Ahlers (V)
 • Konferencier var Jes Stein Pedersen

Han blev sekunderet af Jesper Holm, der er uddannet energiteknolog og arbejder som dronepilot hos Holmsgaard A/S.

”Vi bruger droner til at inspicere bygninger. Her er jeg i kontakt med Bygge- og Boligstyrelsen, som fastlægger reglerne for droneflyvning. Et af problemerne er, at der gælder de samme regler for professionelle droneflyvere som for amatører. Det er duer ikke, så det forsøger vi at få ændret.”

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) var enig i, at folketinget skal gøre det nemmere for danske virksomheder at bruge ny teknologi, som fremmer grøn omstilling:

”Når man automatiserer, skaber man både øget produktivitet og et bedre arbejdsmiljø. Så vi skal hjælpe især de små og mellemstore virksomheder med at digitalisere deres produktion. Men samtidig skal vi passe på, at teknologibegejstringen ikke løber af med os. Medarbejderne skal kunne følge med. Derfor er det vigtigt, at den nye teknologi følges op med efteruddannelse. Her spiller fagbevægelsen en vigtig rolle.”

Nemmere at skifte uddannelse
Efteruddannelse var netop det tredje tema på konferencen. Det blev blandt andet diskuteret i en paneldebat, hvor fire debattører gav deres bud på, hvordan Danmark bliver bedre rustet til fremtiden.

”TL har foreslået, at vi indfører et ekstra semester med værkstedsundervisning på de tekniske erhvervsakademiuddannelser. Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi jeg tror, at det vil mindske frafaldet på uddannelserne,” sagde Charlotte Lundblad bestyrelsesformand i Danske Erhvervsakademier.

Hun var også glad for den praktikumordning, TL sammen med erhvervsakademierne har fået indført som en forsøgsordning.

”Vi skal gøre det nemmere for unge med en studentereksamen at komme ind på en praktisk uddannelse. De barrierer der er i uddannelsessystemet skal nedbrydes, så det bliver nemmere at skifte spor fra boglige studier til praktiske og omvendt.”

Teknologiglad fagbevægelse
Den sidste gæst på konferencen var Tommy Ahlers (V), der er tidligere uddannelses- og forskningsminister. Han var sidste år med til at godkende praktikumordningen som et forsøg.

”Praktikum er et genialt navn! Det står i modsætning til filosofikum, som man tidligere havde på universiteterne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik et teknologikum, som klædte de studerende på, så de blev bedre til at udnytte fremtidens teknologiske muligheder,” sagde Tommy Ahlers.

Selvom han er valgt for Venstre, var han særdeles positiv overfor fagbevægelsen.

”Alt, hvad der står i TL’s visionsudspil, kunne jeg selv have skrevet. Jeg er rigtig glad for, at fagbevægelsen er med til at fjerne frygten for fremtiden. For eksempel da 3F lavede en aftale om platformøkonomi,” sagde Tommy Ahlers og fortsatte:

”Eller Dansk Metal som tager robotterne til sig i stedet for at bekæmpe dem. Det er rigtig fornuftigt og gør, at der kommer flere jobs til medlemmerne, som samtidig får et mere spændende arbejdsliv.”