Tek0220 1305X675px 3

Sådan fungerer din fritvalgskonto

OK20 Er du i tvivl om, hvad du kan bruge din fritvalgskonto til? Så får du her svaret på de mest stillede spørgsmål om fritvalgskontoen.

Hvad er en fritvalgskonto?
Fritvalgskontoen (også kaldt ”særlig opsparing”) er som en sparegris, hvor din arbejdsgiver løbende sætter en procentdel af din ferieberettigede løn ind.

Hvad kan jeg bruge min fritvalgskonto til?
Ferie/fridage
Du kan vælge at få udbetalt pengene fra din fritvalgskonto i forbindelse med, at du holder ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage. Du vælger selv, hvor mange af pengene du vil have udbetalt. I nogle overenskomster er der et max på, hvor mange gange om året, du kan få pengene udbetalt.

Pension
Du kan vælge at få indbetalt ekstra penge på din pensionopsparing fra fritvalgskontoen.

Seniorer
Hvis du har fem år eller mindre til du går på folkepension, kan du vælge at bruge fritvalgskontoen til seniorfrihed. Du kan få hele fridage, ugentlig arbejdstidsnedsættelse eller længere sammenhængende frihed. Uanset, hvad du vælger, er det noget, du skal aftale med din arbejdsgiver.

Børneomsorgsdage
Har du børn under 14 år, og har du været ansat i dit nuværende job i mindst ni måneder, kan du vælge at få penge udbetalt fra din fritvalgskonto til to børneomsorgsdage per ferieår. Desuden kan du vælge at få penge udbetalt fra din fritvalgskonto, hvis du skal have fri for at gå til lægen med dit barn, eller hvis du er nødt til at tage fri på barnets anden sygedag.


Hvor meget får du på fritvalgskontoen?
Indtil 2020 blev der årligt sat 4 procent af din løn ind på fritvalgskontoen.

Med OK20-forligene forhøjes det beløb med én procent om året, så det i 2020 kommer op på 5 procent, i 2021 op på 6 procent, og i 2022 op på 7 procent.

Du kan se den aktuelle procentsats på din lønseddel.

Er fritvalgsordningen en lønforhøjelse?
Ja, men det er i højere grad en rettighedskonto eller livskonto. Den giver nogle rettigheder, der passer til de forskellige steder, man er i livet, uanset om man har brug for frihed som børnefamilie eller senior eller bare er et sted, hvor man ønsker mere udbetalt.

Vær også opmærksom på, at du skal forhandle løn lokalt – det sker ikke ved de generelle overenskomstforhandlinger. Hvis du har brug for hjælp til lønforhandling, kan du kontakte din lokale afdeling.