Guide Konflikt Credit Jørgen Stamp1305x675px 3
Har du konflikter med dig chef? Se her, hvad du kan gøre.

Sådan håndterer du konflikter med din chef

Guide Konflikter er sjældent rare, og for mange er det lige så ubehageligt at tage hånd om dem. Men det er langt bedre at løse konflikterne end at stikke halen mellem benene. Her er, hvad du kan gøre, når du er raget uklar med chefen.

Dårlig trivsel, stress og sygemeldinger. Konflikter på arbejdspladsen kan have store konsekvenser, hvis ikke de bliver ryddet af vejen. Det fortæller Sophie Ferdinand Ellgaard, som er konsulent og partner i Mojo Ferdinand, der blandt andet afvikler kurser om konflikthåndtering.

”Det er vores erfaring, at konflikter fylder i folks arbejdsliv, og derfor er det også vigtigt at tage hånd om dem, så de ikke får lov til at udvikle sig.”

Ifølge Sophie Ferdinand Ellgaard opstår konflikter typisk, når man er uenige om, hvordan man skal løse en arbejdsopgave.

”Det er for så vidt ikke et problem i sig selv, for det kan også føre til udvikling og innovation, men når uenigheden bliver personbåren, træder vi samtidig ind i det problematiske konfliktfelt.”

Konflikter fører til stress

Det er de færreste af os, der bryder os om konflikter, og det skyldes blandt andet, at ubehaget sætter gang i en stressreaktion hos os, fortæller Sophie Ferdinand Ellgaard.

”Vi ved, at det tricker vores stressberedskab, når vi befinder os i konfliktfeltet. Lige pludselig handler det om ren overlevelse, og det påvirker blandt andet evnen til at tænke klart og evnen til at løse opgaver generelt.”

Hun tilføjer:

”Så det handler om at tage en snak om situationen, og helst inden uenigheden bliver til en konflikt.”

5 gode råd:

1. Manden eller bolden?

Når en konflikt fylder så meget, at den påvirker din trivsel, er det på tide at tage hånd om den. Læg især mærke til, om du har flyttet fokus fra sagen til personen. Hvis det er tilfældet, er det typisk et tegn på, at det er en god ide med en snak. Jo før, jo bedre.

 

2. Vej dine ord

En god dialog er afgørende, når man skal løse konflikter. Lad os sige, at konflikten udspringer af, at chefen ofte irettesætter dig foran resten af teamet.

Her kan en god formulering være: ”Jeg sætter pris på dine input, men jeg vil måske foretrække, at du gør det under fire øjne næste gang.”

Konkrete eksempler gør det nemmere at forstå for den anden og dermed også nemmere at løse konflikten.

 

3. Tag en bisidder med

Overvej, om I skal have en bisidder med, også selvom konflikten ikke har vokset sig uoverskueligt stor. Bisidderen kan være din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, og det er vigtigt, at hun forholder sig neutralt undervejs. Hendes primære opgave er at forhindre samtalen i at køre af sporet.

Overvej også, hvor I vælger at tage den svære samtale. Det er ikke nødvendigvis en god ide at gøre det på chefens kontor. Find en neutral grund, for eksempel et mødelokale, hvor alle er lige.

 

4. Træk vejret dybt

Når man befinder sig i en konflikt, påvirker det også kroppen. Kroppens stressberedskab bliver nemlig aktiveret. Du får sværere ved at lytte og træffe rationelle beslutninger. Derfor er det en god ide indimellem at tage en kort pause, hvor du lige trækker vejret dybt. Bisidderen kan hjælpe med at sørge for, at I holder pauserne.

 

5. Husk at følge op

Når I har haft jeres første samtale, så aftal også, hvornår I skal mødes igen. Formålet med opfølgningen er at forhindre nye konflikter i at opstå. Det er også en god idé at aftale nogle generelle spilleregler for konflikter på arbejdspladsen. Inddrag f.eks. samarbejdsudvalget, eller tag en dialog omkring konflikthåndtering på jeres personalemøder. Det gør, at alle tager ejerskab til spillereglerne.

Kilde: Sophie Ferdinand ­Ellgaard, konsulent og partner hos Mojo Ferdinand.