Tek0218_1305x675px4.jpg

5 gode råd: Sådan klarer du jobsamtalen

Tema: Jobsamtale Psykolog Lars Lundmann har forsket i jobsamtaler. Her får du hans fem bedste råd til, hvordan du bedst muligt klarer jobsamtalen.

Vær blandt de to første, der skal til samtale, lyder ét af rådene til dig, som er på jobjagt. Og rådet kommer fra en mand, der ved, hvad han taler om: Han har nemlig forsket i jobsamtaler.

Når først du er inviteret til jobsamtale, er det ikke længere din erfaring, der skal måles og vejes. Ved jobsamtalen er det nemlig din person og din måde at præsentere dig selv på, der er på spil.

”Jobsamtalen handler ikke om fakta. Det er en scene, hvor det handler om at skabe et indtryk af, at man er kompetent, at man kan fungere i et arbejdsfællesskab, og at man ikke begår store fejl,” siger Lars Lundmann, cand.psych., ph.d. og direktør i konsulenthuset LUNDMANN.

Lars Lundmann har i sin ph.d.-afhandling overværet 50 jobsamtaler i både det offentlige og det private, og han kan konstatere, at mange af de samme tendenser går igen.

Øv dine svar

For eksempel gør du klogt i at forberede dig grundigt på spørgsmål om kompetencer. Det gør nemlig jobintervieweren tryg ved dig, siger Lars Lundmann.

Lars Lundmann

 • Cand.psych., ph.d. og direktør i ­konsulenthuset LUNDMANN.
 • Ph.d.-afhandling: ’Grundlæggende antagelser ved personvurderinger – en undersøgelse af jobsamtaler og personlighedstests’, Københavns Universitet, Institut for Psykologi, 2015.

”Jobsamtalen er et spil, hvor man skal tale ind i jobinterviewerens mere eller mindre personlige behov og ønsker. Det handler om at fremhæve de sider, der gør kandidaten til en person, som jobinterview­eren kan lide.”

Derfor handler forberedelsen i høj grad om at skabe gode fortællinger om eksempelvis kompetencer og måden at være kollega på.

”Dernæst er opgaven at øve sig på at sige fortællingerne højt. Det kan man for eksempel gøre som et rollespil, hvor man både øver indholdet i fortællingen og måden at præsentere den på,” forklarer Lars Lundmann og uddyber:

”Hvis man mumler og er usikker, kan det skabe unødig utryghed om dig som kandidat.”

Fem gode råd til jobsamtalen

 1. Ring på annoncen

  Din forberedelse begynder allerede, inden du ved, om du skal til samtale. Din opgave er nemlig at få svar på, hvordan du bliver en succesfuld medarbejder hos lige netop dem. Det kan for eksempel være evnen til at samarbejde. I så fald skal du forberede en fortælling om et samarbejde, som du var en del af. Analyser dig frem til, hvad der gjorde samarbejdet succesfuldt. Tænk over din egen rolle i processen. 

 2. Ryk foran i køen

  Hvis du har fået en tid klokken 15.30 til jobsamtale, er du sikkert én af de sidste, der skal til. Alene den position kan måske forringe din chance for at få jobbet. Forsøg derfor at komme forrest i køen på samtaledagen. Helst som nummer et eller to. Der er flere grunde til, at det er bedst at være først. Én af dem er, at spørgsmålene oftest bliver sværere, som dagen skrider frem, fordi job­intervieweren bruger de forrige kandidater som referenceramme. En anden, mere lavpraktisk grund, er, at jobintervieweren ofte vil være mindre oplagt om eftermiddagen end om morgenen.

 3. Vær for­beredt på svære spørgsmål

  For nogle kan CV’et indeholde ømme punkter. Et eksempel kan være, hvis du er blevet fyret eller er gået ned med stress. Det er ikke en god idé selv at dreje samtalen ind på de ømme punkter, men til gengæld gør du klogt i at forberede nogle gode svar på dem. Husk, at din vigtigste opgave er at gøre intervieweren tryg ved, at du er kommet godt videre. Fortæl for eksempel, hvad du har lært af episoden, og at du er blevet mere robust.

 4.  Kend din job­interviewer

  En jobinterviewer er tilbøjelig til at hyre en ansøger, der minder om vedkommende selv. Brug for eksempel LinkedIn for at se, om nogen i dit netværk kender vedkommende. Få en fælles bekendt til at give dig input om vedkommende som person. Måske kan hun lide at spille golf? Hvis ikke du kan forbinde med golf, så kan du måske forbinde med dét at færdes i naturen og dermed lade en bemærkning falde om det.

 5.  Bed om ­feedback

  Bed om en ærlig ­feed­back, hvis du får afslag. Forklar jobintervieweren, at du jo som bekendt er i gang med at søge job og ­gerne vil gøre det bedre ­næste gang, hvorfor du vil sætte pris på en ærlig feedback – uanset om det drejer sig om kompetencer eller det sociale. 

Kilde: Lars Lundmann, direktør i konsulenthuset LUNDMANN