Satelitdata1305
Vandstress på marker. Røde værdier indikerer stor vandstress.

Satellitdata hjælper landmanden med at vande marken

Teknik Ny, dansk software hjælper landmanden med at finde ud af, hvilke dele af marken der mangler vand.

Nogle gange er det sundt at se tingene lidt fra oven. Det gælder også for landmænd, der med nyt værktøj kan få hjælp til at vande markernes vajende aks billigere og mere miljøvenligt.

”Landmandens udfordring er, at man ikke kan se på afgrøderne, hvor meget vand der skal til. Vandingen er normalt bestemt af erfaring og mavefornemmelse. Men landmanden har typisk mange marker, så det er også svært at vurdere, hvor behovet er. Vi kan nu kvantificere behovet for vand og fortælle, hvorhenne det er størst,” siger Torsten Bondo, business development manager i DHI GRAS A/S, der står bag det nye værktøj.

70% af EUs ferskvand bruges på at vande marker, og der er et stort potentiale i at vande korrekt – både for at spare på pengene, men også på ferskvandet, der mange steder er under stigende pres pga. tørke.

AI og satellitdata
Værktøjet bruger data fra to satellitter i kredsløb cirka 800 km over Jorden. Sentinel-2 indsamler hver 2.-3. dag optiske data fra det danske landskab, mens Sentinel-3 dagligt indsamler termiske data, der viser varmestrålingen afgivet fra markerne. De to satellitter høster dog ikke data med samme opløsning – 10-20 meter for Sentinel-2 og 1 km for Sentinel-3.

Den udfordring er løst med statistiske beregninger om landskabet og en machine learning-algoritme, der får de termiske data til at matche samme opløsning som de optiske.

”Når vi så har de data, kan vi proppe dem ind i en fysisk model, som tager vindhastighed, luftfugtighed og afgrødetype med i beregningen for at kunne sige noget om, hvor meget fordampning der er på marken,” siger Torsten Bondo.

Værktøjet er udviklet med økonomisk støtte fra ESA, Microsoft og National Geographic Society.

DHI GRAS

ESA Sentinel-2

Sentinel-3