Se, hvem der blev valgt i de nye TL-regioner

TL-regioner Fire af TL’s fem nye regioner har valgt formænd, næstformænd og bestyrelser. Se, hvem der blev valgt.

Der var kamp om posterne, da der mandag 30. november 2020 blev afholdt stiftende generalforsamlinger i fire af TL’s fem nye regioner.

TL Nordjylland afholder på grund af nedlukningen i Nordjylland først generalforsamling den 17. december.

På generalforsamlingerne blev der valgt formænd og næstformænd, og de udgør sammen med forbundsformanden TL’s hovedbestyrelse.

Der blev også valgt bestyrelser samt delegerede, der vælges i tilfælde af, at der afholdes kongres inden de næste ordinære generalforsamlinger i regionerne i marts 2021.

Den nye politiske struktur med regioner i stedet for afdelinger blev vedtaget på kongressen i oktober. Den betyder, at TL fra 1. januar 2021 vil bestå af fem regioner med en fuldtidsansat formand samt en ulønnet næstformand og bestyrelse.

De blev valgt

TL Midtjylland
Formand (valgt indtil 2023): Pernille Rohde
Næstformand (valgt indtil 2022): Tanja Hjorth Andreasen

Bestyrelse: Anette Sejbjerg, Lars Bak, Anne Irene Chalatsis, Claus Hansen, Tina Lindholdt, Laila Kristensen, Claus Bakmann, Leif Steen Hansen og Kristian Bak.

TL Syddanmark
Formand (valgt indtil 2023): Bodil Sejer
Næstformand (valgt indtil 2022): Allan Thomsen

Bestyrelse: Anne Madsen, Claus Winberg (1år), Elsabeth Vigtoft Andersen, Evy Elinor Poulsen Bro, Hanne Marie Hammer Hansen, Jan Liin Strunge, Kim Malmose Andersen, Line Fløe Buhr, Liz Holst Kaysen, Nicki Bramsen, Niels Peter Kjeldsen, Tom Degn Christiansen (1år), Torben Hviid Madsen, Kasper Holm og Anders Møller Duus.

TL Sjælland
Formand (valgt indtil 2022): Lene Ertner
Næstformand (valgt indtil 2023): Mads Alring

Bestyrelse: ​Lene Sander, Rikke Guldager Holmqvist, Betina Guldager Holmqvist, Pernille Adriane Olsen, Maj-Britt Juel Nielsen, Ib Borch, Niels Knud Andersen, Jesper Keincke, Bo Bjørn Madsen, Lone Yvonne Hansen og Nina Kern Meyer.

TL Hovedstaden og Bornholm
Formand (valgt indtil 2023): Jimmi Eiberg Jensen
Næstformand (valgt indtil 2022): Rasmus Vind Ludvigsen

Bestyrelse: Charlotte Hagen, Svend Hansen, Helle Engelbrecht, Else Aagaard, Kirsti Schøtte, Jens Behrend, Svend Reinemo, Jesper Jensen og Benjamin Kolstrup.​

TL Nordjylland
Pga. nedlukningen afholder TL Nordjylland først stiftende generalforsamling den 17. december 2020. Indtil generalforsamlingen fortsætter den nuværende formand, næstformand og bestyrelse i TL Nord.

Valg i TL’s nye regioner

  • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
  • Det betyder, at de ni nuværende lokalafdelinger bliver nedlagt 31. december 2020. I stedet vil der pr. 1. januar 2021 blive oprettet fem regioner.
  • I hver af regionerne skal der vælges en regionsformand, næstformand, bestyrelse og delegerede.
  • Valgene finder sted 30. november 2020. Dog ikke i TL Nordjylland, der grundet corona har måtte udskyde til den 17. december 2020.

De fem TL-regioner

De fem regioner i TL følger den geografiske struktur for de fem danske regioner.

TL-regionerne hedder:

  • TL Nordjylland
  • TL Midtjylland
  • TL Syddanmark
  • TL Sjælland
  • TL Hovedstaden og Bornholm