Selvtillid Colourbox_1800p.jpg
84% er tilfredse med undervisningen og 91% forventer at være attraktiv arbejdskraft, når de er færdige med deres studier, viser Teknikerens underøgelse af studielivet anno 2018.

Selvtilliden er i top

Tema: Studieliv 2018 TL’s medlemmer på erhvervsakademier, professionshøjskoler og erhvervsskoler har tiltro til egne evner og er optimistiske mht. deres fremtidige jobmuligheder, viser ny undersøgelse.

 

De er tilfredse med undervisningen. De føler sig kompetente på studiet, og de forventer at være attraktiv arbejdskraft, når de er færdige med deres uddannelse.

Sådan lyder en grov karakteristik af deltagerne i Teknikerens undersøgelse af studie­livet blandt TL’s medlemmer på landets erhvervsakademier, professionshøjskoler og erhvervsskoler.

84% af deltagerne er tilfredse med det faglige niveau, og 72% føler, at de kan det, der kræves af dem fagligt. 91% forventer at få job, når de er færdiguddannede, og 72% vil klart anbefale andre at tage den uddannelse, de går på.

”Det er rigtig positivt, at hovedparten af de studerende har det godt. At de trives og føler, at de er med rent fagligt,” siger Nina Hallgren, afdelingschef i TL’s afdeling for Uddannelse & Karriere. 

Om undersøgelsen: Teknikerens undersøgelse er gennemført i mart-april 2018 blandt 3.316 studerende. Svarprocent 20%.

 

12% føler sig ensomme

Undersøgelsen afslører dog også, at en mindre gruppe studerende er knap så tilfredse med studielivet. 16% er i høj grad belastet af stress og 12% føler sig ensomme på deres studie.

”Vi ved, hvor vigtigt det gode og rummelige studiemiljø er for at de studerende kan trives og beholde motivationen, og heldigvis arbejder de fleste uddannelsesinstitutioner målrettet med trivselsskabende aktiviteter. Og hvis de ikke gør det i tilstrækkelig grad, kan vi fra TL's side lægge et blidt pres på, når vi sidder med til  uddannelsesudvalgsmøder rundt omkring," siger Nina Hallgren.

TL's nye korps af studieambassadører på de største uddannelsesinstitutioner, håber hun  vil bidrage til, at TL i endnu højere grad, får fingeren på pulsen, når det gælder de udfordringer, der hører med til dagens studieliv.

"I forhold til stress, så ved vi, at små studietekniske fif nogle gange kan gøre en stor forskel for den enkeltes oplevelse af at kunne følge med. Derfor tilbyder vi kurser i studie- og eksamens­teknik, ligesom vi også afholder workshops i teamwork,” siger Nina Hallgren.