Seniorordninger styrker arbejdspladsen

Tema: Senior på job Nedsat tid og selvbestemmelse i opgaverne kan fastholde ældre medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet. Men udviklingen af en seniorpolitik kan også gavne yngre medarbejdere, siger en arbejdsmiljøforsker.

Danskernes levealder stiger – og det samme gør behovet for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Men hvordan fastholder man ældre medarbejdere og sørger for, at de får en værdig afslutning på arbejdslivet?

Det har Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konsulentfirmaet TeamArbejdsliv set nærmere på i undersøgelsen ’SeniorArbejdsLiv’.

”En seniorordning eller en seniorpolitik er et væsentligt bidrag til at fastholde ældre medarbejdere,” siger Karen Albertsen, som er arbejdsmiljøforsker og medejer af TeamArbejdsliv.

Hun tilføjer, at mange ældre medarbejdere ønsker at blive på arbejdsmarkedet, så længe det giver mening.

”Det har betydning, om arbejdspladsen fungerer godt, om de har gode kollegiale relationer, og om der bliver taget hensyn til deres livssituation.”

Flere virksomheder mangler tiltag

Ifølge Karen Albertsen er det især to seniorpolitiske indsatser, der har et godt tag i de ældre medarbejdere.

”Hvis de har mulighed for at gå ned i arbejdstid samt mulighed for frihed og selvbestemmelse i opgaverne, kan vi se, at de ældre medarbejdere i højere grad bliver på arbejdspladsen.”

Til trods for gode erfaringer med seniorpolitikker og -ordninger, er det langt fra alle virksomheder, der gør en aktiv indsats for seniorerne.

Ifølge ’SeniorArbejdsLiv’ svarer 43% af godt 2.300 adspurgte virksomheder med seniorer, at de ikke anvender seniorpolitiske tiltag.

Kan styrke kulturen på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøforsker Karen Albertsen peger på, at en god seniorpolitik i bedste fald kan gavne alle medarbejdere.

”Fordi den viser, at arbejdspladsen er rummelig, og at her tager vi også hensyn til ældre medarbejdere. Man er ikke en belastning, blot fordi man har særlige behov.”

Også selve udviklingen af en seniorpolitik kan bidrage til kulturen på arbejdspladsen, siger hun.

”Det gælder især i de virksomheder, hvor medarbejdere på flere niveauer bidrager til indholdet i seniorpolitikken. Når direktion, mellemledere og medarbejdere alle kommer til orde, får man også større forståelse for hinanden.”

Læs mere om undersøgelsen ’SeniorArbejdsLiv’: seniorarbejdsliv.dk

 

Din pensionsalder stiger gradvist

En politisk aftale fra 2016 betyder, at folkepensionsalderen vil stige i takt med den højere middellevetid. I 2021 kan du gå på pension, når du fylder 66,5 år. I 2040 forventes det, at du først kan gå fra, når du fylder 70 år.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Hvad er en seniorordning?

  • En frivillig aftale mellem en medarbejder og arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af arbejdslivet.
  • Ordningen tager hensyn til medarbejderens behov når man nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen.
  • Målet for seniorpolitikken er, at medarbejderen fastholdes på arbejdspladsen op til eller længere end pensionsalderen.

"En seniorpolitik er et væsentligt bidrag til at fastholde ældre medarbejdere," siger Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og medejer af TeamArbejdsliv.