Masseeksperimentet
Det Nationale Naturfagscenter ASTRA

Skolebørn skal selv teste indeklima

Byggeri 60.000 skoleelever skal involveres i et forskningsprojekt, som skal kortlægge indeklimaet på de danske skoler.

Ventilationen er utilstrækkelig på 6 ud af 10 danske skoler. Det viser store og gentagne undersøgelser af skolernes luftkvalitet.

Den dårlige luftkvalitet påvirker desværre elevernes trivsel og indlæring, og den bedste måde at sikre god luftkvalitet vil oftest være mekanisk ventilation. Sådan lyder det gode råd fra DTU Byg og professor Geo Clausen, der har forsket i emnet.

Men nu skal de danske skoleelever selv være med til at forske i det indeklima, som rent faktisk forringer deres indlæringsevne.

Efter planen skal op mod 60.000 skoleelever i år involveres i forskningsprojektet – Masseeksperimentet – for at kortlægge indeklimaet på de danske skoler.

Masseeksperimentet udbydes årligt som undervisningstilbud og målet er at give skoleelever mulighed for at arbejde med virkelig forskning. Årets tema er indeklima og trivsel.

Verdens største

Indsamling af data kommer til ske ved hjælp af app’en ’IndeklimaTjek’. Projektet overvåges af forskere fra Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet  og der vil blive indsamlet data med fysiske parametre og undersøgelse af elevernes trivsel og koncentration på to forskellige dage.

Med ele ”60.000 forskere” involveret er der tale om en af verdens største interventionsundersøgelser om indeklima.

Bag ’Masseeksperimetet’ står Det Nationale Naturfagscenter ASTRA, som er tilknyttet Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere på Masseeksperimetets hjemmeside.