BirgitteBerggreen_KV.jpg
"På skolen forsøger vi at simulere en arbejdsplads, hvor eleverne har en helt almindelig arbejdsuge," forklarer Birgitte Berggreen, underviser på Hansenberg.

Skolepraktik lukker hullet

Tema: Mangel på praktikpladser Det behøver ikke at være ”game over”, hvis teknisk designerelever ikke får en praktikplads i hus. Men skolepraktik er ikke elevernes første valg.

Skure, indretningsplaner for genbrugsbutikker og en badebro. Det er eksempler på, hvad TD-elever i skolepraktikken har slået streger til på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding.
For hvis eleverne på uddannelsen til teknisk designer ikke kan skaffe en praktikplads, kan de alternativt komme i skolepraktik.

”På skolen forsøger vi at simulere en arbejdsplads, hvor eleverne har en helt almindelig arbejdsuge på 37 timer,” siger underviser på Hansenberg, Birgitte Berggreen.

I øjeblikket er 12 elever i skolepraktik som teknisk designer. Seks med specialet bygge og anlæg og seks på industriel produktion. Omvendt er ni på ’bygge og anlæg’ i praktik, mens 20 på ’industriel produktion’ har en uddannelsesaftale.

”Det positive ved en skolepraktik er, at eleverne får en bredere uddannelse, fordi de får erfaring med begge specialer. I virksomheden har man ofte kun ét speciale,” siger Birgitte Berggreen.

Kan ikke erstatte en praktikplads

Selvom erhvervsuddannelsen på HANSENBERG altså tilbyder et godt alternativ til en praktikplads, så vil skolepraktikken aldrig kunne erstatte pulsen fra en rigtig virksomhed, fastslår Birgitte Berggreen.

”Eleverne går simpelthen glip af, hvad det for eksempel vil sige at arbejde efter en deadline. Hvis ikke de når at blive færdige på skolen, har det ikke så store konsekvenser, men hos en virksomhed kan det koste mange, mange penge.”

Birgitte Berggreen oplever ofte, at virksomhederne faktisk ringer til skolen og spørger efter færdiguddannede tekniske designere.

”Nogle gange svarer jeg, at vi har nogle elever, som rigtigt gerne vil i praktik. Som jeg ser det, må det jo være en fordel for virksomhederne at kunne præge designerne så tidligt som muligt. Det kan de i et praktikforløb.”

Hver 3. får ikke praktikplads

  • Undervisningsministeriets seneste tal fra november 2017 viser, at 76 elever med specialet ’bygge og anlæg’ og 74 elever med specialet ’industriel produktion’ er i praktik på skolebænken.
  • Til sammenligning har hhv. 141 elever på ’bygge og anlæg’ og 172 på ’industriel produktion’ fået praktikplads i en virksomhed.

"Jeg ville få mere erfaring i en virksomhed"

  • Maya Lotus Borik, 24 år, Kolding
  • Har overstået 1. hovedforløb, nu i skolepraktik (SKP)
  • Speciale: Bygge og Anlæg

Hvad har du gjort for at få en praktikplads?
”Jeg har sendt over 20 ansøgninger, hvor jeg har søgt alt i og omkring Kolding. Jeg har også været ude og tale med forskellige virksomheder, men uden held. Nogle har sagt, at de ikke havde brug for elever, andre har givet afslag, fordi jeg ikke havde kørekort.”

Hvor langt væk søger du fra din bopæl?
”Jeg har en datter på tre år, som er i dagpleje, og derfor kan jeg ikke søge praktikpladser, der ligger for langt væk. Ellers hænger familielivet jo ikke sammen. Men jeg er villig til at bruge op mod to timer på transport om dagen.”

Hvorfor vil du helst ud i en virksomhed?
”I skolepraktikken forsøger vi så vidt muligt at efterligne en rigtig arbejdsplads, men det er klart, at jeg ville få mere erfaring om byggeri, sparring og sam­arbejde med forskellige håndværkere, hvis jeg var ude i en virksomhed.”