• Den 14. maj i år kom EU-Domstolen med en dom, der siger, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdsgiverne opretter et system, der kan måle længden af hver enkelt arbejdstagers arbejdstid.
  • Det sker for at sikre arbejdstagernes rettigheder, som de er beskrevet i EU’s arbejdstidsdirektiv.

Læs dommen