IMG 2180
”Klimapanelets rapport er første skridt på en lang rejse"

Sofie leverede klare klima-anbefalinger

Bæredygtighed I går præsenterede Lønmodtagernes Klimapanel anbefalinger til, hvordan landets arbejdspladser kan tage mere bæredygtige skridt. I panelet sidder TL-medlem Sofie Chili Buch, og hun mener, at klimaet på sigt bør være en del af overenskomsterne.

Landets lønmodtagere har afgørende indsigt i, hvordan der kan energioptimeres og arbejdes mere bæredygtigt på landets arbejdspladser. Derfor har fagbevægelsen nedsat Lønmodtagernes Klimapanel, som består af 10 udvalgte medlemmer af fagforeninger, som alle har arbejdet med klimavenlige tiltag på deres arbejdsplads.

Og tirsdag åbnede Arbejdermuseet i København dørene op til præsentation af anbefalingerne fra klimapanelet. Sofie Chili Buch, der arbejder hos HOFOR og er medlem af TL, repræsenterede Teknisk Landsforbund.

”Klimapanelets rapport er første skridt på en lang rejse. Jeg håber virkelig, at den grønne omstilling bliver italesat i en grad, så det på et tidspunkt kan afspejles i overenskomsterne,” siger Sofie Chili Buch.

Klimaudfordringen kræver handling på alle niveauer – ikke kun på Christiansborg. Det er også helt afgørende for den grønne omstilling, at arbejdspladserne får taget de nødvendige skridt i en mere bæredygtig retning. Og der er stor vilje til at gøre mere.

"Det rigtige at gøre"

En undersøgelse fremlagt til præsentationen viser, at 73 pct. af lønmodtagerne i FH-organisationerne gerne vil bidrage til den grønne omstilling, fordi det er ”det rigtige at gøre”. Kun 3 pct. vil gøre det, fordi det kan være en vej til at tjene flere penge eller få bonus. Så landets lønmodtagere vil den grønne omstilling for samfundets – og ikke deres egen – skyld.

Klimarapporten består af otte konkrete anbefalinger, som nu skal ud og leve på tværs af en række faglige organisationer.

”Det har været interessant at få indblik i de andre faggruppers perspektiver. Der er langt fra at være slagteriarbejder og folkeskolelærer – og det er ret at høre de forskellige bekymringer fra forskellige faggrupper,” siger Sofie Chili Buch.

En af de vigtige ting ift. at sikre den grønne omstilling er uddannelse, mener hun.

”Det er nødvendigt at kigge på uddannelse. Rigtig mange får dårlige nerver, når de tænker på at komme på skolebænken. Derfor er det vigtigt, at vi stykker uddannelser sammen inden for den grønne omstilling på en ny måde. Fx ved udveksling af medarbejdere blandt virksomheder. Men det kræver, at den enkelte virksomheder prioriterer, at der er tid til det.”

De 8 anbefalinger

  1. Opbyg viden og fælles forståelse
  2. Prioritér uddannelse
  3. Styrk rammerne for innovation
  4. Skab tryghed
  5. Tænk grønt og retfærdigt
  6. Udpeg en ’bæredygtighedsrepræsentant’
  7. Etablér netværk for bæredygtighed
  8. Del de positive eksempler og historier

Læs hele rapporten her.