Tek0120 1305X675px 7

Spillet om din overenskomst

TL Nyt Forstå det på 5 minutter: Arbejdsgivere og lønmodtagere mødes lige nu for at forhandle løn og arbejdsvilkår for næste overens­komst­periode. I år forhandles for de privatansatte.

Forhandling: I første omgang forhandler CO-industri for lønmodtagerne og DI for arbejdsgiverne. Hvis de bliver enige på industriens om­råde, vil resultatet danne udgangspunkt for de øvrige overenskomster, der skal fornyes i 2020.

Afstemning: Resultatet sendes til afstemning blandt medlemmer med overenskomst.

Overenskomst: Hvis et flertal stemmer ja, træder de nye overenskomster i kraft fra 1. marts 2020. En overenskomst er typisk gældende i 2-4 år.

Afstemning: Når du skal stemme, sender vi dig en e-mail. Hvis vi ikke har din e-mail, så stem via tl.dk/ok20.

TL er med til at forhandle 9 overenskomster i 2020:
• Dansk Byggeri • Dansk Erhverv • Dansk Mode & Tekstil • DI • DIO II (teknik) • DIO II (arkitekt) • PLF • Tekniq • Kooperationen