Stress1305.jpg

Stærk faglighed kan føre til stress

TL Nyt Medlemmernes stærke fagligheder er kilde til både arbejdsglæde og stress, viser kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø.

TL’s medlemmer stresser mere end andre faggrupper. Og de oplever i ringere grad, at blive anerkendt af deres nærmeste leder.

Det konkluderer konsulenthuset Daugaard & Ourø, som har specialiseret sig i analyser af arbejdspladser og udvikling af bæredygtige arbejdsliv.

Konsulenthuset har i efteråret 2018 kortlagt TL’ernes psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at finde ud af, hvilke udfordringer og belastninger, der er specielt for TL’s medlemmer i deres arbejdsliv og hvorfor.

Tveægget sværd
”Når teknikerne trives, så har de mulighed for at være den kreative medarbejder, der samarbejder bredt, er selvledende – en fagperson, der både har specialviden og processuel flair,” fortæller Gitte Daugaard, Daugaard & Ourø.

Men konsulenthuset har afdækket fire paradokser i TL’ernes arbejdsliv.
For eksempel besidder medlemmerne en stærk faglighed. Det giver dem faglig stolthed, men også det modsatte, hvis der ikke er tid til at gøre tingene rigtigt. Så bliver den høje faglighed vendt til faglig fru­stration og måske endda skam.

”På denne måde kan en høj faglighed være et tveægget sværd,” siger Gitte Daugaard fra Daugaard og Ourø ApS.

Medlemmerne arbejder også ofte meget selvstændigt. Hvis tidspresset bliver for stort, kan det paradoksalt ende med følelse af afmægtighed i stedet.
TL vil i den kommende tid bruge den nye viden til udvikling af tilbud til medlemmer med ondt i arbejdslivet.

 

FIRE PARADOKSER
TL’ernes arbejdsliv er præget af fire par­dokser. Når der opstår tidsnød, bliver medlemmerne især ramt på disse fronter:

 • Stærk faglighed
  (Fra faglig stolthed til faglig frustration)
 • Selvstændig vidensarbejder
  (Fra selvledende til selvafmægtig)
 • Funktion mellem leder og udfører
  (Fra vigtig brobygger til prygelknabe)
 • Ny teknologi
  (Fra øget effektivitet til forsinkelser)

Kilde: TL’ernes psykosociale arbejdsmiljø. Et arbejdsliv præget af tidsnød og paradokser. Daugaard og Ourø, januar 2019.