Efteruddannelse1305.jpg

Statsansatte får i dag nye muligheder for efteruddannelse

TL Nyt Den Statslige Kompetencefond på 172 mio. kr. gør det fra i dag nemmere for ca. 180.000 ansatte i staten at få videreuddannelse på jobbet. Fonden er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.

Er du ansat i staten, kan du fra den 4. september 2019 søge midler til efteruddannelse i en helt ny fond: Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

Fonden blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og rummer 172,3 mio. kr.

De 172,3 mio. kr. er opdelt i fondspuljer for henholdsvis Akademikerne, Centralorganisationen af 2010 (CO10), Lærernes Centralorganisation (LC) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Teknisk Landsforbunds  medlemmer kan søge midler fra en pulje på ialt 18,2 mio. kr. i OAO. Her kan medlemmer fra en række andre fagforbund f.eks. Dansk Metal, 3F, HKKF også søge.

Op til 25.000 kr. om året
Fonden giver mulighed for at få støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold.

For at kunne få støtte fra fonden, er det afgørende, at:

  • Du er omfattet af en statslig overenskomst.
  • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
  • Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.
  • Støtten fra fonden skal være supplement til den øvrige kompetenceudvikling på din arbejdsplads.

Som udgangspunkt kan der søges op til 25.000 kr. pr. ansøger pr. år, og der er ingen ansøgningsfrister – ansøgninger behandles løbende.

Positivliste
Der er allerede nu udarbejdet en positivliste, som beskriver hvilke uddannelser og aktiviteter der på forhånd er støtteberettigede. Du skal dog ikke afholde dig fra at søge støtte, selvom aktiviteten ikke er på listen. Ansøgningen vil blive individuelt vurderet.

Her er positivlisten over de uddannelser, du kan søge midler til:

Postivliste med godkendte uddannelser

Du kan læse mere om den Den Statslige Kompetencefond her:

Den Statslige Kompetencefond