”Støj på storrumskontor svækker koncentrationen”

Arbejdsmiljø Støj fra kaffemaskinen og samtaler mellem kolle­­gaerne er blot et par eksempler på de udfor­dringer, der indimellem opstår i storrumskontorerne hos Fibia, fortæller arbejdsmiljø­repræsentant Martin Madsen.

Hvordan står det til med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?

Teknikeren har spurgt tre af TL’s arbejds­miljø­repræsentanter, hvad der rører sig lige nu på deres arbejdsplads.

 

Hvad er den største udfordring i forhold til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?
”Hvis man ser på tværs af alle afdelinger hos os, så er det især det fysiske arbejdsmiljø, der fylder.

Vi sidder på storrumskontorer, og det giver nogle udfordringer i forhold til støj. Det kan for eksempel være støj fra kaffemaskinen eller fra kollegaer, der holder møde i rummet.

Vi har også haft lidt udfordringer med kollegaer fra andre lokationer, som ikke har en fast kontorplads, og det har også givet lidt uro.

Støjen gør, at nogle har svært ved at koncentrere sig, og på den måde kan det jo også påvirke det psykiske arbejdsmiljø.”

Martin Madsen 40 år

  • Netværkstekniker hos Fibia i Haslev.
  • Har været arbejdsmiljørepræsentant i cirka et halvt år.
  • Er arbejdsmiljørepræsentant for 80 kolleger.

Hvad gør I ved det?
”Der er forskellige muligheder for at gøre noget ved det. Nogle kolleger har for eksempel valgt at bruge nogle særlige hovedtelefoner med støjreducerende funktion.

Vi har også oprettet såkaldte flyverarbejdspladser til de kolleger, der kommer fra andre lokationer.

Men jeg tænker også, at det er spørgsmål om at opdele storrums–kontoret i mindre grupper, for eksempel ved hjælp af støjvægge eller glasvægge.”

Hvad skal der til for, at det bliver bedre?
”Langt hen ad vejen tror jeg, at man for alvor kan rykke noget med en god dialog mellem mig som arbejdsmiljørepræsentant og ledelsen.

I mit tilfælde er det også min chef, der er arbejdsmiljøleder, og vi har en konstruktiv dialog.

Jeg oplever også, at ledelsen har en klar interesse i at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø, fordi man også ved, at det kan have betydning for eksempelvis sygefravær.”

Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant

  • Arbejdspladser med 10 med­arbejdere eller flere skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det sker på et møde, hvor arbejdsgiver og arbejdsleder ikke må deltage. Alle ­andre medarbejdere må deltage på mødet uanset fag- eller ansættelsesgruppe.
  • En arbejdsmiljø­repræsentant sidder for to år ad gangen, dog kan arbejdsgiver og medarbejdere vælge at forlænge valgperioden på op til fire år.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter skal tage en obligatorisk arbejdsmiljørepræsentantuddannelse på tre dage. Det første år har du som arbejdsmiljø­repræsentant ret til yderligere to dages supplerende uddannelse – efterfølgende har du ret til halvanden dag om året.
  • Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af arbejdsvilkår, ligesom tillidsrepræsentanter. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du nemlig kunne handle frit og uden frygt for konsekvenser.

Læs mere på tl.dk/amr og amid.dk.

Er du allerede arbejdsmiljørepræsentant?
Så giv os besked, hvis ikke vi allerede ved det. Send en mail til din lokale TL-afdeling, så får du en startpakke med relevante pjecer og løbende invitationer til konferencer og lokale arrangementer for tillidsvalgte, der kan styrke dig i hvervet.