Penge1305.jpg

Største lønstigninger i fem år

Arbejdsliv Danmark er ude af krisen, og det sætter sit spor på årets lønudvikling.

2017 bød på rigtig pæne lønstigninger til de fleste af TL’s medlemmer. Igen i år var stigningen størst blandt de privatansatte TL-medlemmer, som i gennemsnit steg 2,5%, mens de ansatte i regioner og kommuner steg 2,1% og statsansatte steg 2,2%.

Det var forventet, at der ville komme lønstigninger for de offentlige ansatte i år, fordi det ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev aftalt, at lønstigningerne skulle udmøntes sidst i overenskomstperioden.

”Inflationen – dvs. prisen på varer og tjenesteydelser – har i 2017 været på 1,6%, og det betyder, at de fleste har oplevet at få flere penge mellem hænderne,” forklarer Fie Vestergaard, økonom i Teknisk Landsforbund og ansvarlig for TL’s lønstatistik.

Udviklingen bærer præg af, at Danmark nu er ude af den økonomiske krise og på vej ind i det, nationalbankdirektør Lars Rohde har betegnet som et ’solidt opsving’.

”Ledigheden har for de fleste medlemsgrupper igen i år været faldende, og det har smittet positivt af på lønudviklingen for de privatansatte,” siger Fie Vestergaard.

 

Designerne faldt i løn
Hos designere og kunsthåndværkere var der i 2017 løntilbagegang. De oplevede et fald i den gennemsnitlige månedsløn på 566 kr. Ifølge Fie Vestergaard skal man dog være varsom med tolkningen af tallet.

”Gennemsnitslønnen for denne gruppe svinger meget år for år, og det skyldes primært, at det er en faggruppe med få indberetninger, og at der er stor udskiftning i deltagerne. Når det er sagt, så har gruppen af designere generelt en højere ledighed end andre TL-grupper, og det afspejler sig desværre også i lønniveauet,” siger Fie Vestergaard.

 

• Lønningerne er ­normale månedslønninger fra ­september 2017 inkl. eget pensionsbidrag, men uden arbejdsgiverens.

• Lønstigning i gennemsnit dækker over stigningen i gennemsnitslønnen fra 2016 til 2017.

• Den personlige løn­udvikling er udregnet på baggrund af de medlemmer, der har indsendt oplysninger for både 2016 og 2017. Tallene er et gennemsnit af de individuelle lønudviklinger.

• Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med lønstigninger beregnet som ændringen i lønsummen eller ændringerne i gennemsnits­lønningerne.

• For privatansatte er lønningerne tillagt 1/12 af evt. bonus/gratiale/ tantieme fra 2016.

• For offentligt ansatte er lønningerne tillagt 1/12 af evt. tildeling af engangsbeløb fra den ­decentrale lønpulje. Derudover er tillagt ­ferietillæg (1% for private, 1,5% for ­ansatte i staten og 1,95% for ­ansatte i kommuner og regioner).

• Overarbejdsbetaling, kørselsgodtgørelse, personalegoder, ulempetillæg m.v. indgår ikke i statistikken.

• I tabellen indgår kun ­uddannelsesgrupper, hvor 100 personer eller derover har svaret. Du kan finde alle uddannelsesgrupper i lønstatistikken på tl.dk/løn.