OK18_1305.png

Stort flertal for teaterteknikernes overenskomst

TL Nyt Teaterteknikerne i TL har fået en ny overenskomst. Det blev resultatet efter en urafstemning, hvor et stort flertal stemte for overenskomsten.

Resultatet af urafstemningen om teaterteknikernes overenskomst blev, at 81,8 procent stemte for overenskomsten, mens 13,6 procent stemte imod. Overenskomsten er dermed vedtaget.

”Det glæder mig, at vi nu også har fået godkendt overenskomsten for teaterteknikerne,” siger TL’s formand Lone Engberg Thomsen.

Overenskomsten er indgået med Dansk Teater for de københavnske teatre (Folketeatret, Betty Nansen Teater, Østerbro Teater og Nørrebro Teater), Landsdelsscenerne (Odense, Aarhus og Aalborg), Den Jyske Opera samt elevoverenskomsterne.

Overenskomster og aftaler fornys for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Her er nogle af punkterne i overenskomsten:

Generelle lønstigninger
De generelle lønstigninger fra det statslige overenskomstforlig følges. Det vil sige generelle lønstigninger i perioden på 5,6%.

Pension
Der er aftalt pensionsforhøjelse pr. 1. august 2019 fra 14,5% til 15%.

Barsel og adoption
Pr. 1. januar 2019 følges den statslige aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.
Det giver 5 ugers mere barsel med fuld løn (mor og far tilsammen).

Barns 1. og 2. sygedag
Fra 1. januar 2019 indføres tjenestefrihed på barns 2. sygedag (hidtil kun 1. sygedag).

Elever
Elever vil fra 1. januar 2019 have ret til 5 særlige feriedage.

Læs mere: https://tl.dk/media/10678/resultat-ok18-teatre.docx