Stress_colourbox_1760p.jpg

Stress fylder på studiet

Tema: Studieliv 2018 Studerende på erhvervsskoler, erhvervsakademier og ­­ professions­højskoler føler sig stressede, viser Teknikerens undersøgelse blandt studerende medlemmer.

Hovedpine, koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Det er nogle af de udfordringer, som de studerende i Teknikerens undersøgelse oplever til dagligt.

Her giver over halvdelen udtryk for, at de føler sig generelt belastede af stress. Og de er ikke alene.

Hos Studenterrådgivningen får man hver dag henvendelser fra studerende på videregående uddannelser, som har brug for hjælp.

”Mange føler sig pressede til at præstere konstant. På studiet, i fritiden og på sociale medier. De har en oplevelse af, at alle andre klarer det bedre end dem selv,” siger psykolog Jesper Madsen.

Ifølge ham er der de senere år sket en udvikling, hvad angår årsagen til henvendelserne.

”Før henvendte de sig især med depression og tristhed, mens det i dag hovedsageligt drejer sig om stress, lavt selvværd og identitet,” siger han.

Stigende pres fra flere sider

Det er ikke kun den udbredte præstationskultur og jagten på likes, der spænder ben for de studerende, mener Jesper Madsen.

Hos Studenterrådgivningen oplever man også, at andre krav har betydning for de studerendes trivsel.

F.eks. indførelsen af fremdriftsreformen og aftalen om uddannelsesloftet, som dels skal reducere forsinkelser på studiet, og dels forhindre at man tager flere videregående uddannelser.

”Før kunne den studerende gå til en studievejleder og få lagt en alternativ studieplan, hvis man havde vanskeligheder. Man havde en livline. I dag har man kun en tynd snor,” siger Jesper Madsen og fortsætter:

”Angsten for ikke at passe ind er steget.”

Samarbejde med erhvervsakademier

Ifølge Teknikerens undersøgelse føler omkring halvdelen af de studerende sig blandt andet stresset op til eksamen, mens 27,5% af respondenterne føler sig pressede af ræset om gode karakter.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for psykolog Jesper Madsen. 

Resultater fra undersøgelsen 'Studieliv 2018'.

Om undersøgelsen: Gennemført i mart-april 2018 blandt 3.316 studerende. Svarprocent: 20%.

Her kan du få hjælp, hvis du …

… går på en erhvervsuddannelse
Din uddannelses­institution har typisk en vejleder, elevcoach, mentor eller lignende, som du kan gå til, hvis du f.eks. oplever stress. De kan enten hjælpe dig ­direkte eller henvise til den rette hjælp.

… går på et erhvervs­akademi eller en ­professionshøjskole
Som studerende på en videre­gående uddannelse kan du få gratis hjælp hos Studenter­rådgivningen, der findes flere steder i landet.
  Her kan du bl.a. få en samtale med en rådgiver samt mulighed for at deltage i gruppesamtaler eller workshops.
srg.dk

… har svært ved at gå til eksamen
Studenterråd­­giv­ningen har udviklet den gratis app ­’Eksa­menshjælp’, som både kan ­hentes via ­Google Play og iTunes Store.
srg.dk

”I dag afleverer de studerende ikke kun en opgave, som de bliver bedømt på. De lægger i høj grad også deres identitet i opgaven. Dermed stiger presset for at klare sig godt, for hvis ikke de får gode karakterer, kan de få følelsen af ikke at slå til som mennesker.”

For Studenterrådgivningen handler indsatsen ikke kun om at hjælpe, når det er gået galt. Derimod satser man også på forebyggende indsatser ude på uddannelsesinstitutionerne. En indsats, som Jesper Madsen er programleder for.

Han fortæller, at der også er hjælp på vej til studerende på erhvervsakademierne, der for få år siden kom under rådgivningens vinger.

”Vi har et stort ønske om snart at tage kontakt til studieledelserne med henblik på at skabe bedre vilkår for de studerende på erhvervsakademierne, f.eks. i forhold til en god studiestart, sociale arrangementer og tilbud om workshops,” siger han.