Tek0318_1305x675px_5.jpg

Studenter skal på værkstedet

TL Nyt Flere unge med gymnasial baggrund søger mod erhvervsakademierne. TL foreslår at tilbyde gruppen erfaring fra et værksted, når de vælger en teknisk erhvervsakademiuddannelse.

Det vrimler med studenter på landets erhvervsakademier, men de kommer ofte til kort i forhold til praktiske færdigheder.

I hvert fald på de mere tekniske uddannelser som f.eks. produktionsteknolog, automationsteknolog eller byggekoordinator.

”Vi kan se, at arbejdsgiverne i større grad efterspørger dimittender med en erhvervsuddannelse i ryggen,” siger Birgitte Grum-Schwensen, som er uddannelsespolitisk konsulent i TL.

”Det kan f.eks. være en smed, som har videreuddannet sig til produktionsteknolog eller en tømrer, der har læst videre til byggekoordinator,” forklarer hun.

Derfor foreslår TL nu at tilbyde studenterne praktisk erfaring fra et værksted.

”Vi drømmer om et frivilligt semester inden studiestart, hvor de studerende kan få SU, mens de bliver opdateret på basale tekniske kompetencer.”

Klar med forsøg

Tal fra TL’s nye undersøgelse ’Studieliv 2018’ tyder på, at behovet også findes blandt de studerende.

Lidt over hver fjerde af respondenterne fra erhvervsakademierne føler, at de mangler praktiske kompetencer.

75% af disse ville takke ja til et frivilligt semester med værkstedsundervisning.

”Det viser, at der er et stort behov for at blive klædt på med praktiske kompetencer på uddannelsen,” siger Birgitte Grum-Schwensen.

Det er ikke kun TL og de studerende, der genkender behovet.

Faktisk ønsker landets ni erhvervsakademier også at indføre et kursusforløb på et slags værksted – et såkaldt praktikum.

Således håber KEA – Københavns Erhvervsakademi at få grønt lys til en forsøgsordning allerede i år, så de fremover kan tilbyde et praktikum på udvalgte tekniske erhvervsakademiuddannelser.

 

Matilde Dalgaard 21, år, Esbjerg

Læser til produktionsteknolog, 4. semester, ­Erhvervsakademi SydVest. Lige nu i praktik hos Sub C Partner, som er leverandør af offshore konstruktioner. Adgang: STX.

Hvorfor ville du sige ja?

”Jeg kom med en STX med en sproglig/humanistisk profil, og det gjorde, at jeg allerede følte mig lidt hægtet af fra første dag. F.eks. i forhold til automationsundervisning og læren om motorer. På det tekniske område har det kostet blod, sved og tårer at komme igennem studiet.”

Hvad kan dine medstuderende med en EUD?

”Der er mange smede blandt mine klassekammerater, og de har selvfølgelig stor praktisk erfaring. I begyndelsen brugte de også mange udtryk, som jeg slet ikke kendte. Min far er mekaniker, og han har for eksempel hjulpet med at forklare om hydraulik og motorer – og så har mine klassekammerater været gode til at hjælpe mig, når jeg følte mig tabt bag en vogn.”

Foto: Robert Altmann

Optag på erhvervs­akademier

  • I 2017 havde 69,68% af de studerende en gymnasial baggrund, mens 13,44% havde en EUD/EUX.

  • TL vurderer, at andelen af faglærte på de tekniske erhvervsakademiuddannelser er lidt højere end det generelle optag.

Kilde: Danske Erhvervsakademier