Syvboligeksperimenter1305

Syv bud på fremtidens bolig

Byggeri Fra gårdkollektiver til boenheder på toppen af erhvervsboliger. Kreativiteten blomstrer i syv nye projekter, der skal give byggebranchen inspiration og læring til fremtidens boligformer.

Hvordan skal vi bygge og bo i fremtiden? Klimaudfordringer, begrænsede ressourcer og nye familiemønstre gør, at der er brug for nytænkning indenfor byggeriet.

Derfor etablerede Statens Kunstfond og Realdania tidligere på året et boliglaboratorium, og opfordrede en bred vifte af byggebranchens aktører - bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenører, designere og rådgivere – til at indsende deres bedste bud på fremtidens bolig.

I alt modtog Statens Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium 66 projekter, hvoraf syv nu er blevet udvalgt til realisering hen over de næste år.

Projekterne spænder vidt, fra andelsboliger over gårdkollektiver til erhvervsboliger.

En fællesnævner er bæredygtighed og fællesskab: Hvordan skal vi i fremtiden bygge mere bæredygtigt og samtidig imødekomme et stadigt stigende behov for at skabe boliger, der passer til forskellige stadier og situationer i livet?

Bygges på markedsvilkår
Blandt de syv foreslag er KABs bud på helt nye bæredygtige høje byhuse i træ, med fællesskab og delekultur som grundtanke.

Et andet projekt, indsendt af Boligselskabet Domea, vil udvikle nye fællesskabsunderstøttende boligformer til enlige forældre, mens Wihlborgs i samarbejde med blandt andre Urban Power, Flux og Østergro, foreslår at bygge i og ovenpå eksisterende erhvervsbygninger og derved udnytte de eksisterende bygningers ressourcer i en form for symbiose, der både inkluderer fysiske delefunktioner, cirkulære systemer til udnyttelse af ressourcer samt sociale funktioner.

De udvalgte projekter modtager faglig og økonomisk støtte til de mere eksperimentelle elementer, men skal derudover realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gentænkte boligbyggeriet i Danmark indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

I løbet af realiseringsfasen vil byggebranchen løbende blive inviteret med til møder, hvor læring fra byggerierne bredes ud og diskuteres.

Læs mere om de syv projekter