Screen Shot 10-25-18 at 10.21 AM.PNG

"Tag det psykiske arbejdsmiljø alvorligt"

Repræsentantskabsmøde 2018 Udtalelse vedtaget på TL's repræsentantskabsmøde lørdag 27. oktober 2018.

Tusindvis af danskere anmelder hvert år en psykisk arbejdsskade, men kun seks procent af anmeldelserne bliver anerkendt.

Til gengæld bliver tre ud af fire, der anmelder en psykisk arbejdsskade, fyret fra deres arbejdsplads.

Det er uacceptabelt, og det skal ændres.

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren har ansvaret for at sikre et sundt arbejdsmiljø, men vi har som kolleger, ledere, politikere og samfund også et medansvar.

Fra politisk side er man nødt til at investere mere i et sundt arbejdsmiljø.

I 10 år har danskerne betalt prisen for gentagne besparelser på Arbejdstilsynet.

Hver fjerde medarbejdere er sparet bort, og antallet af tilsyn er raslet ned.

Det er fint, at man er blevet bedre til at målrette tilsyn mod de virksomheder, der har virkelig ondt i arbejdsmiljøet.

Og selvfølgelig kan man arbejde mere effektivt, men kun til en vis grad.

Realiteterne er, at der blevet skåret alt for dybt i Arbejdstilsynet på samme måde som det desværre også er sket mange andre steder i det offentlige.

Derfor er det helt afgørende, at besparelserne på området rulles tilbage.

Vi må også erkende, at indsatserne for et bedre psykisk arbejdsmiljø ikke har været tilstrækkelige.

Virksomhederne skal erkende deres ansvar og arbejde systematisk med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hammeren skal falde, hvis de gør det modsatte.

Og psykiske arbejdsskader skal anerkendes på linje med fysiske.

At 94% af alle psykiske arbejdsskader bliver afvist er alt, alt for mange.

Det kan vi i Teknisk Landsforbund ikke leve med, og vi kræver, at politikerne styrker indsatsen mod det dårlige psykiske arbejdsmiljø, der hver dag er skyld i, at 17.000 danskere sygemelder sig.