Tag med til generalforsamling i din region

TL-regioner Som medlem af TL er du inviteret, når TL’s regioner i august og september afholder generalforsamlinger.

Egentlig skulle de være afholdt i foråret, men som med så meget andet, så kom corona i vejen.

Men nu kan TL’s fem regioner endelig invitere til generalforsamlinger:

For TL Nordjylland er der tale om den stiftende generalforsamling med valg af formand, næstformand og bestyrelse, mens der i de andre regioner er tale om ordinære generalforsamlinger, hvor der dog i år ikke er valg til tillidsposter.

På generalforsamlingerne kan du høre nyt fra din region, og TL’s forbundsformand Jannik Frank Petersen lægger vejen forbi med seneste nyt om TL’s arbejde. Der skal også vælges delegerede til næste kongres.

Hvis du melder dig til i tide, så vil du også kunne nyde en god aftensmad med lidt drikke.

TL’s fem regioner

  • På kongressen den 24. oktober 2020 blev der vedtaget en ny politisk struktur for TL.
  • Det betød, at de ni daværende lokalafdelinger blev nedlagt 31. december 2020. I stedet blev der pr. 1. januar 2021 oprettet fem regioner.
  • De fem regioner udgør det politiske bagland i TL, og formand og næstformand i hver region udgør sammen med forbundsformanden TL’s hovedbestyrelse.
  • Det er også på generalforsamlingerne, at der vælges delegerede til TL’s kongres.