Storstromsbroen1305

TD-elever tegner på Danmarks 3. største bro

Byggeri En ny Storstrømsbro er netop nu under opførelse. Den bliver blandt Danmarks største broer og skal afløse den nuværende bro fra 1937, som ikke længere er tids-svarende. Med på holdet bag broen er syv teknisk designer-elever – Teknikeren har talt med to af dem.

Om få år vil en splinterny Storstrømsbro forbinde Sjælland med Falster via Masnedø.

Netop nu er det italienske Joint Venture, Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV), nemlig ved at anlægge en ny bro i Storstrømmen, der også bliver Danmarks tredjestørste efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

Blandt de erfarne brobyggere hos SBJV er også to elever: 23-årige Christina Neergård og 28-årige Sine C. Lucy Tjørnum, som begge er ved at uddanne sig til teknisk designere.

”Det er min drømme-elevplads, og jeg har allerede fået meget ny viden om broer, som jeg ikke havde i forvejen,” siger Christina Neergård, som er i gang med sit 2. praktikforløb.

Det samme gør sig gældende for Sine C. Lucy Tjørnum. Hun søgte elevpladsen i Vordingborg, selvom hun ellers bor i Tølløse. En køretur på knap halvanden time.

”Det er totalt blæret at være med til at bygge en bro. Det er den slags oplevelser, man nok kun får én gang i livet,” siger hun og tilføjer, at hun valgte at flytte midlertidigt til Vordingborg, da hun begyndte i 1. praktikforløb.

Det vigtige bindeled
Da Teknikeren taler med Sine C. Lucy Tjørnum i maj, er hun tilbage på hovedforløbet i Roskilde. Men i det 1. praktikforløb var hun tilknyttet afdelingen Prefabrication, siger hun.

”I min afdeling arbejdede vi med de haller, der bliver brugt til produktion af elementer til broen. Det indebar bl.a. en tæt dialog med SBJV’s andre afdelinger og underleverandører.”

Sine C. Lucy Tjørnum har f.eks. været med til at beregne og kontrollere mængden af armeringsjern, der skulle bruges til fundamenterne i bygningerne.

Christina Neergård er elev i afdelingen Technical, der arbejder med selve broelementerne.

Hun har bl.a. siddet med en tegning, som folkene på byggepladsen anvender, når de skal placere rørene, der skal afkøle betonen.

”Der skal være en bestemt afstand mellem rørene for at sikre, at betonen hærder ved den rigtige temperatur,” forklarer Christina Neergård.

Udfordrende dialog på engelsk
SBJV er et joint venture med den italienske entreprenørvirksomhed Itinera S.p.A. i spidsen, og mange af de ansatte er italienere. Også elevernes chefer. Derfor foregår den daglige kommunikation på engelsk, fortæller Christina Neergård.

”Jeg er vant til at tale engelsk, fordi jeg har familie i udlandet, men det var alligevel lidt udfordrende i begyndelsen. Der var mange fagtermer, som jeg ikke engang kunne på dansk.”

Også Sine C. Lucy Tjørnum genkender startvanskelighederne med de engelske byggegloser.

”Jeg har generelt ingen problemer med engelsk, men jeg kom uden erfaring fra byggebranchen, så vi har da nogle gange skullet forsøge os med kropssprog, googlet billeder og peget på forskellige ting,” siger hun.

Sine C. Lucy Tjørnum

 • I praktik hos SBJV, afsluttede sit 1. praktikforløb i december 2019.
 • Er nu på 1. hovedforløb og begynder på sit 2. praktikforløb i juni 2020.
 • Studerer til teknisk designer med skoleforløb på Roskilde Tekniske Skole, forventer at afslutte uddannelsen december 2021.
 • 28år. Bor i Tølløse

Christina Neergård

 • I praktik hos SBJV, 2. praktikforløb (januar – august 2020).
 • Studerer til teknisk designer med skoleforløb på Roskilde Tekniske Skole, forventer at afslutte uddannelsen juni 2021.
 • 23 år. Bor i Ringsted.

Bag om broen

 • Bliver fire kilometer lang.
 • Får elektrificeret jernbane i to spor til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t.
 • Forventes klar til biltrafik i 2022 og
  jernbanetrafik i 2023.

vejdirektoratet.dk/projekt/storstromsbroen

Sprog skræmmer ikke
Men sprogbarrieren har ikke skræmt eleverne væk. Tværtimod ser de træningen i engelsk som en fordel, de kan bruge senere i karrieren.

Både Sine C. Lucy Tjørnum og Christina Neergård føler, at de bliver fagligt udfordrede hos SBJV.

F.eks. har Sine C. Lucy Tjørnum haft til opgave at stå for samarbejdet med en underentreprenør, siger hun.

”Vi skulle have boret en del huller til rør og kabler i fundamenterne, og jeg stod for at præsentere tegningerne for firmaet. Efterfølgende har jeg også stået for samarbejdet, dialogen og kontrollen af det udførte arbejde, selvfølgelig med sparring fra min chef.”

Christina Neergård har især været glad for arbejdet med nogle tegninger, som Vejdirektoratet skal bruge til at omdirigere trafik, mens broen bliver opført.

”Det drejer sig bl.a. om en midlertidig cykelsti, hvor vi har brugt dronebilleder og gamle trafikbøger til at undersøge, hvor den midlertidige rute bedst kunne placeres.”

Hverken Christina Neergård eller Sine C. Lucy Tjørnum kommer til at følge broen helt til dørs. I hvert fald ikke som elever.

”Men i det mindste har jeg da været med til nogle af tegningerne,” siger Christina Neergård, og Sine C. Lucy Tjørnum tilføjer:

”Jeg er da stolt af at have været med. Det er jo et stykke brohistorie, som vi arbejder på.”