København Veje

Til kamp mod trafikstøj

Byggeri Nyt projekt skal udvikle en mere solid, holdbar og effektiv vejbelægning, der skal komme stigende problemer med trafikstøj til livs.

Trafikstøj er et stort problem.

Ifølge Teknologisk Institut er næsten 1,4 millioner danskere plaget af trafikstøj over den vejledende danske grænseværdi på 58 dB, og rigtigt mange døjer med støj, der ligger væsentligt over de seneste anbefalinger fra WHO på bare 53 db.

En af udfordringerne er, at Danmark de seneste 15 år har anvendt SRS-belægning – Støjreducerende Slidlag.

Desværre viser erfaringen, at hverken støjreduktion eller holdbarhed er tilstrækkelig.

Derfor er Teknologisk Institut sammen med Vejdirektoratet, PEAB og Københavns Kommune gået i gang med udviklingsprojektet XLN, der står for Xtra Low Noise.

Målet er at udvikle morgendagens robuste slidlag med lang holdbarhed og 5 dB støjreduktion.

En del af projektet udføres i Teknologisk Instituts asfaltlaboratorium, der råder over ny, avanceret laserteknologi, der nøjagtigt kan måle en vejbelægnings overfladetekstur i form af små fordybninger og opspring i belægningsoverfladen.

”At udvikle effektiv støjreduktion er et spørgsmål om sammensætning af stenstørrelser og indhold af bindemiddel,” siger Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut, der er projektleder på XLN-projektet.

”Har du grove sten i overfladen, får du større vibrationer fra dækket, når det ruller hen over asfalten, og det giver en rumlende, lavfrekvent støj. Er belægningen glat som en bordplade, bliver luften derimod presset ud med et højt tryk under hjulet, og så får man den højfrekvente hvislelyd, vi blandt andet kender fra motorveje. Så det gælder om at lave en belægning, der ikke er for grov, med en tilpas hulrums-overfladetekstur, med god robusthed og holdbarhed.”

Mere effektive testmuligheder

Teknologisk Instituts avancerede asfaltlaboratorium gør det muligt at få en god fornemmelse af en belægnings forventelige støjreduktionspotentiale allerede i laboratoriet.

”Vi tester forskellige asfalttyper og laver prøveplader af forskellige asfalttyper i laboratoriet. Vores avancerede laserudstyr kan måle overfladeegenskaberne, og ud fra det, kan vi finde de bedste kandidater, så vi kun tester det der er nær det optimale i fuld skala. På den måde undgår vi mange af de omkostningstunge trial-and-error markforsøg, som tidligere har været brugt i udvikling af belægninger,” siger Ole Grann Andersson.

Når projektet er afsluttet er forventningen, at det nye robuste XLN-slidlag skal kunne erstatte traditionelle slidlag ved den almindelige løbende drift og vedligehold af det danske vejnet ved bymæssig bebyggelse.

Læs mere på teknologisk.dk 

Støj og helbred

  • Trafikstøj øger forekomsten af bl.a. stress, hjerte-karsygdomme, diabetes og cancer.
  • 200-500 danskere dør hvert år for tidligt pga. trafikstøj.

Kilde: Teknologisk Institut

Asfalt består af stenmateriale og bitumen – det sorte der klistret asfalten sammen. For at skabe det rette støjreducerende lag, er det nødvendigt at finde den rette balancemellem stenstørrelser og indhold af bindemiddel.

Asfalt består af stenmateriale og bitumen – det sorte der klistret asfalten sammen. For at skabe det rette støjreducerende lag, er det nødvendigt at finde den rette balancemellem stenstørrelser og indhold af bindemiddel.