ArtbejdsmiljoeTema.jpg

TL’ere er udfordrede på tid, tempo og grænseløshed

Arbejdsliv Rapport om TL’ernes psykiske arbejdsmiljø giver indsigt i et komplekst arbejdsliv, der er fyldt med paradokser. Som TL’er er du sikkert glad for at fordybe dig i små detaljer, men din stærke faglighed kommer under pres, når tiden er knap.

Grænseløst arbejde, ny teknologi og stigende krav til tempo og produktivitet. Det er de områder, der især har betydning for TL’ernes arbejdsmiljø, viser rapporten ’TL’ernes psykosociale arbejdsmiljø – et arbejdsliv præget af tidsnød og paradokser’, som Daugaard & Ourø har lavet for Teknisk Landsforbund.

”TL’erne har en stærk faglighed, og de arbejder meget selvstændigt som vidensarbejdere. De er bindeled mellem ledelse og produktion og arbejder i et felt, hvor ny teknologi fylder,” siger medforfatter Gitte Daugaard.

Hun fortsætter:
”Det paradoksale er, at de temaer kan være både berigende og belastende for det psykiske arbejdsmiljø. Det afhænger af rammerne for arbejdet.”

 

Klædes på til selvledelse
Rapporten tegner også et billede af, at mange TL’ere er selvledende. De planlægger selv arbejdsdagen og bestemmer, hvordan en opgave skal løses.

”Men med frihed følger også et stort ansvar. Derfor er det vigtigt, at man er klædt på til at håndtere selvledelse, så ikke der opstår ubalance mellem arbejde og fritid,” siger Anne Konring Larsen, der er faglig konsulent hos TL.

Det handler f.eks. om at få struktur på sin arbejdsuge og få styr på tidsforbruget for hver enkelt opgave.

”En god øvelse er at notere sit tidsforbrug i en uges tid. På den måde bliver det synligt, hvad man bruger tiden på, og om man bruger den optimalt,” siger Anne Konring Larsen.

Mere anerkendelse
Hvert andet år udfører Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark. Den seneste udkom i januar 2019.

Anne Konring Larsen er faglig konsulent i TL med speciale i arbejdsmilø.

 I ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ giver de medvirkende teknikere udtryk for, at de ikke får nok anerkendelse på jobbet.

Det billede går også igen i rapporten, som Gitte Daugaard var med til at lave for TL.

”Når vi taler om den selvstændige form for arbejde, som teknikerne udfører, så kan anerkendelse være et godt skridt på vejen i forhold til arbejdsglæde,” siger hun og uddyber:

”Det behøver ikke kun at være i ord. Det kan lige så godt være, at anerkendelsen udmønter sig i respekt for teknikerens prioriteringer og flere spændende opgaver.”

Afstemning af forventninger
Faglig konsulent Anne Konring Larsen er enig i, at anerkendelse er vigtigt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Ligesom det også er vigtigt at få afstemt forventninger på arbejdspladsen, siger hun.

”Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvornår man selv skal tage det fulde ansvar for en opgave, og hvornår chefen eller kollegerne skal involveres, så ikke man ender med et alt for tungt arbejdspres.”

Det mener Gitte Daugaard også.

”Jo mere komplekst og grænseløst arbejdslivet bliver, jo vigtigere bliver det at tale sammen,” siger hun.

Et eksempel er, at man ved hjælp af teknologien både kan få og sende arbejdsmails i fritiden.

”Er man typen, der holder på at have fri, så snart man træder ud ad døren på kontoret, kan det føre til frustration at få en mail efter arbejde, mens det for andre betyder mindre,” siger hun og fortsætter:

”Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det er bare uhyre vigtigt at afstemme forventninger omkring den slags. Både med sig selv og med den arbejdsgruppe, som man er en del af.”

Rapporten ’Teknikernes psykosociale arbejdsmiljø – et arbejdsliv præget af tidsnød og paradokser,’ (januar 2019) bygger på interviews med bl.a. TL’ere fra hele landet.