Pxkv7870 Kopi

TL får ny politisk struktur

Kongres 2020 Medlemsdemokratiet i TL skal forankres i fem regioner med hver deres formand og bestyrelse. Det har TL’s kongres netop vedtaget. Beslutningen betyder farvel til TL’s nuværende ni lokalafdelinger.

126 stemte for, 36 imod og 8 undlod at stemme, da hovedbestyrelsens beslutningsforslag om at nedlægge TL’s ni lokalafdelinger og oprette fem politiske regioner blev vedtaget på TL’s kongres i Kolding.

Hver region skal i fremtiden have en politisk valgt formand, men i modsætning til i dag, skal formændene ikke længere være administrative ledere. Desuden vil hver region skulle holde en årlig generalforsamling, hvor de vælger en bestyrelse, der fungerer som bagland for den regionale politiker.

Afstemningen kom efter en lang debat, hvor en række delegerede efterlyste en mere grundig forklaring af, hvordan hovedbestyrelsen var kommet frem til den nye struktur.

”Vi synes ikke, at vi skal adskille det administrative og det politiske. Besparelserne kan vi i stedet lave ved at justere i forhold til resultatet i 2012. Vi skal stadig have arbejdende politikere. Det sikrer vores lokale forankring, og vi opnår et bedre nærdemokrati og medindflydelse,” sagde Evy Bro, delegeret fra TL SydVest.

TL SydVest havde derfor stillet et ændringsforslag, der ville betyde fem selvstændige afdelinger med afdelingsformænd og ansatte samt et forbundskontor med overordnede specialistfunktioner. Forslaget kom ikke til afstemning, da hovedbestyrelsens forslag som det mest vidtgående kom til afstemning først.

Vigtigt at opsamle viden

Også Claus Lage, delegeret fra TL Østjylland, udtrykte betænkelighed ved hovedbestyrelsens forslag om at adskille politik og administration:

”Hovedbestyrelsen skriver ikke om, hvad deres planer og tanker har været. Så kunne vi måske se rimeligt klart, hvorfor og hvordan arbejdet skal foregå. Hvordan får de faglige konsulenter med den nye struktur f.eks. ført den viden de opsamler fra medlemmerne tilbage til regionsformanden?” spurgte han.

Det svarede et af hovedbestyrelsesmedlemmerne på.

”Det er jo ikke sådan, at vi holder op med at snakke med hinanden. Det er ikke sådan, at formænd ikke kommer ud til klubber, snakker med faglige konsulenter i administrationen. Idéen er, at formændene ikke skal være dybt begravet i sagsbehandling dagen lang, men også har overskud til politik,” sagde Peter Thyregod, hovedbestyrelsesmedlem og afdelingsformand i TL Nord. Han påpegede, at det var en enig hovedbestyrelse, som stod bag forslaget.

Lene Ertner, afdelingsformand i TL Sjælland, Ringsted, og medlem af TL’s hovedbestyrelse forklarede, at det havde været en lang og følelsesmæssig proces.

”Jeg står her som afdelingsformand. Denne her proces har været lang og dyb, og vi har skullet finde ud af, hvordan vi får et stærkere TL og TAK. Der var ingen nemme løsninger, og der har været søvnløse nætter, for hvordan kan vi gøre det på bedste mulige måde. Vi har skullet finde nye måder at arbejde på politisk og administrativt, så TL kan være en stærk og bæredygtig organisation,” sagde Lene Ertner.

Som konsekvens af beslutningsforslaget vedtog kongressen en lang række ændringer i TL’s love, så de også passer til den nye politiske struktur.

En del af en større plan

Beslutningsforslaget var en del af en større plan fra hovedbestyrelsen, der følger to spor. Det ene spor er en ny politisk struktur, hvor TL’s ni lokalafdelinger erstattes med fem regioner, der følger de fem danske regioner.

Det andet spor er at adskille politik og administration, og den del blev vedtaget at TL’s hovedbestyrelse i september 2020.

Som konsekvens af den beslutning vil betjeningen af TL’s medlemmer fremover foregå tre steder i landet (Viborg, Fredericia og Hovedstadsområdet), og medlemsservicen vil fremover fungere uafhængigt af den politiske struktur.

Læs mere: TL samler medlemsservice på tre lokationer

 

 

 

Fra ni afdelinger til fem regioner

  • TL’s ni lokalafdelinger skal nedlægges og i stedet skal der oprettes fem regioner med virkning fra 1.­januar 2021.
  • Forslaget er stillet af TL’s hovedbestyrelse, som i en ny struktur ønsker at adskille politik og administration.
  • De fem nye regioner er politiske enheder.