Martin Ungermann Bichel_2000.jpg
”Hvis flere arbejdsgivere lod sig godkende som praktiksted, vil det sende et stærkt signal til de uddannelsessøgende," siger Martin Ungermand Bichel, uddannelsespolitisk konsulent i TL.

TL: Flere arbejdsgivere skal godkendes til praktik

Tema: Mangel på praktikpladser Teknisk designerelever tripper for at få en praktikplads, og selvom det koster tid og penge at oplære en elev, så kan det betale sig i det lange løb, lyder det fra Teknisk Landsforbund.

Som uddannelsespolitisk konsulent i Teknisk Landsforbund møder Martin Ungermand Bichel mange mennesker. Typisk også forældre som på podernes vegne er nysgerrige på uddannelsen til teknisk designer.

”Et klassisk spørgsmål fra forældrene er, om det er til at få en praktikplads,” siger han.

Dermed er det også hans oplevelse, at udsigten til en praktikplads – eller mangel på samme – kan afgøre valget af uddannelse.

”Det er paradoksalt, at nogle arbejdsgivere tøver med at tage elever ind, men at der samtidig er stor efterspørgsel på færdiguddannede tekniske designere,” siger Martin Ungermand Bichel.

Kilde: Undervisningsminsteriet november 2017. 

Han henviser til, at forbundets egne tal viser, at der i fremtiden vil være mangel på tekniske designere.

”Det er paradoksalt, at nogle arbejdsgivere tøver med at tage elever ind, men at der samtidig er stor efterspørgsel på færdiguddannede tekniske designere.”

Investering i fremtiden

Ifølge Martin Ungermand Bichel er der en lille overvægt af elever på specialet ’bygge og anlæg’, som står uden praktikplads. Dog med regionale undtagelser.

Han mener, at der er flere forklaringer på situationen.

”For eksempel at det kræver både tid og penge for en arbejdsgiver at tage en elev ind, for det er jo klart, at en elev ikke kan det samme som en medarbejder med 15 års erfaring,” siger han og fortsætter:

”Til gengæld har arbejdsgiveren mulighed for at præge eleven i lige præcis den retning, som ønskes. Det er jo en fordel i dag, fordi tekniske designere i større grad end tidligere er specialister.”

Hjælp-til-selvhjælp

Selvom nogle elever altså må kigge langt efter en praktikplads, betyder det ikke, at de behøver at droppe ud. I 2015 blev der nemlig indført en uddannelsesgaranti, som giver eleverne mulighed for at komme i skolepraktik.

Martin Ungermand Bichel kalder det et godt alternativ, men ikke en erstatning.

”Der er mange gode praktikcentre rundt omkring i landet, men uanset hvor godt de gør det, kan de ikke give eleverne samme faglige ballast og erfaring med at begå sig på en arbejdsplads.”

Han mener, at en forandring på området kræver, at alle parter skal samarbejde for at nå i mål. Men der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne kan gøre en helt særlig forskel, siger han:

”Hvis flere arbejdsgivere lod sig godkende som praktiksted, vil det sende et stærkt signal til de uddannelsessøgende. Det vil betyde, at flere ville vælge uddannelsen, og at arbejdsgiverne i sidste ende kan få den nødvendige arbejdskraft.”

Økonomisk gulerod

Netop dette er grundtanken i den nye ’Praktikplads-AUB’-ordning, som trådte i kraft 1. januar i år.

Ordningen belønner arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne, mens arbejdsgivere, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, derimod skal betale et ekstra bidrag.

Gundtanken er altså, at arbejdsgiverne skal være med til at uddanne flere elever, for hermed at være med til at sikre deres egen adgang til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Ordningen er et resultat af en aftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016.

Flere praktikpladser i fremtiden?
Q&A om Praktikplads-AUB’en

● Hvad går den ud på?
Praktikplads-AUB’en er en fælles målsætning, hvor arbejdsgiverne forpligter sig til at skabe op mod 10.000 praktikpladser frem mod 2025. Aftalen er indgået mellem arbejds­markedets parter og regeringen.

● Hvordan fungerer den?
Ordningen, der trådte i kraft 1. ­januar i år, belønner ­arbejdsgivere, der tager elever fra erhvervs­uddannelserne, mens arbejds­-
givere, som ikke gør det, bliver ­økonomisk straffet.

● Hvorfor al det postyr?
Ifølge Arbejderbevægelsens ­Erhvervsråd mangler der pt. samlet set op mod 12.000 praktikpladser. Selv inden for brancher, hvor
der er mangel på faglærte.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd m.fl.