Kaffedrik1305

TL kan hjælpe dig med at få en overenskomst

TL Nyt Har du ikke nogen overenskomst? Kunne du godt tænke dig at få en? Så kontakt din lokalafdeling. TL har gode erfaringer med at få virksomheder til at tegne overenskomst.

Der er mange fordele ved at have en overenskomst. For eksempel fritvalgsordning, flere feriefridage, mere efteruddannelse og bedre pension. Det er blot nogle af de fordele du som lønmodtager kan have af en overenskomst.

Men din arbejdsgiver får også fordele ved at tegne en overenskomst. Det er der bare mange arbejdsgivere, som ikke er klar over.

”Når jeg drikker en kop kaffe med økonomidirektøren i en virksomhed, oplever jeg tit, at de kun ser overenskomster som en ekstra udgift. Men så forklarer jeg dem, at virksomheden blandt andet får ret til at efteruddanne medarbejderne, uden at det koster dem særligt meget,” fortæller Tina Breindahl, der er faglig sekretær i Tl Midtjylland.

To modeller
Der er grundlæggende to måder en virksomhed kan tegne overenskomst på. Den ene er, at virksomheden melder sig ind i en arbejdsgiverorganisation. Den anden er, at virksomheden tegner en overenskomst direkte med TL.

”Den første mulighed er klart den nemmeste for virksomheden. For så får man med det samme styr på alle love og regler, og man får samtidig juridisk assistance, hvis der skulle opstå problemer. Når først virksomheden har besluttet, at de vil tegne overenskomst, vælger de fleste den model,” siger Tina Breindahl.

Vælger virksomheden ikke at melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation, er der igen to muligheder.

”Virksomheden kan vælge at tiltræde den overenskomst, som allerede findes på området. Eller vi kan lave en overenskomst, som kun gælder på den virksomhed. Langt de fleste vælger standardmodellen,” forklarer Tina Breindahl.

Hendes erfaring er, at langt de fleste virksomheder ender med at tegne en overenskomst.

”Men jeg skal som regel henvende mig flere gange, og det kan sagtens tage flere år, inden overenskomsten er i hus.”

Næsten alle tegner overenskomst
Martin Nielsen er faglig sekretær i TL Sjælland, Ringsted, og det er også hans erfaring, at virksomheden næsten altid ender med at tegne overenskomst.

”Jeg har lavet overenskomster i flere hundrede virksomheder, og kun én gang er det ikke lykkedes. Men det var fordi forholdene i virksomheden i forvejen var så gode, at en overenskomst ikke ville forbedre dem,” fortæller Martin Nielsen.

Inden han henvender sig til en virksomhed for at få den til at tegne en overenskomst, sikrer han sig altid, at TL’s medlemer i virksomheden er interesseret i at få en overenskomst.

”Hvis ikke medlemmerne ønsker en overenskomst, er der ingen grund til at bruge tid og energi på det. Men hvis medlemmerne er interesserede, beder jeg dem om at udfylde en mandaterklæring, som giver mig mandat til at forhandle på medlemmets vegne,” forklarer Martin Nielsen.

Klares som regel over en kop kaffe
Mandaterklæringen betyder, at Martin Nielsen har medlemmernes mandat til selvstændigt at agere i forhold til virksomheden for at kunne indgå overenskomst.

Hvis virksomheden insisterer på ikke at indgå overenskomst, tager han kontakt til medlemmerne igen for at spørge, om han skal gå videre med sagen fagretligt.

”Men så langt når vi sjældent. Jeg starter altid med at tage en kop kaffe med ledelsen, og når vi har talt sammen, finder de som regel ud af, at det er i virksomhedens egen interesse at tegne en overenskomst. Der er ingen grund til at skabe konflikter, når vi kan løse tingene i mindelighed,” siger Martin Nielsen.

Det er nogle måneder siden, han sidst var ude på en virksomhed for at tegne overenskomst.

”Det er ikke det, der fylder mest lige nu. På grund af coronaen har vi rigtig mange fyringer. Så det er her jeg har mit fokus lige nu. Men når corona-krisen er overstået, skal jeg igen ud på virksomhederne og tegne overenskomster.”